ved å slå to slag i bordet med OM klubben fra 1898.
En klubbe som ble benyttet i loge Noreg i Stavanger, og som er godt bevart i Museet.


Etter at Stor Sire Morten Buan hadde ønsket alle velkommen til denne markeringen benyttet han bl.a. anledningen til å takke eks Stor Arkivar Sverre Hjetland for hans betydelige innsats ved å bygge opp Museet og Biblioteket

Etter at Stor Sire Morten Buan hadde ønsket alle velkommen til denne markeringen benyttet han bl.a. anledningen til å takke eks Stor Arkivar Sverre Hjetland for hans betydelige innsats ved å bygge opp Museet og Biblioteket. Videre bemerket både Buan og Hjetland i sine taler betydningen av all den frivillige innsatsen som er nedlagt i årenes løp for Museet av søstre og brødre.

Ordenen takker ved denne milepælen alle bidragsytere for gaver som er gitt gjennom årene til Museet, og håper fremtiden også vil bringe mange klenodier til Museet som kan berike fremtidens besøkende.

Har din loge eller leir noe i kjeller, loft eller i skap som bare er stuet vekk – da ønsker undertegnede å komme i kontakt slik at vi sammen kan ta godt vare på våre historiske verdier.

Ønsker en Loge eller en Leir å legge inn et besøk i Museet er det bare å ta kontakt med Stor Arkivar Knut Aslak Wickmann. Nærmere informasjon om dette finner du på vår hjemmeside under Loger/leire: http://www.oddfellow.no/category.php?categoryID=3354 


Stor Sire Morten Buan og Styreleder A/S Stortingsgaten 28 Runar Gjerald
Fotograf: Kjell Bakken.