Tildelingsbrevet ble sendt ut mandag 8. desember og utbetaling til Storlogen var 12. desember. Storlogen videresender tildelingen til loger, leire og Ordenhus nå før jul. Odd Fellow Ordenen får tildelt til sammen over 7,2 millioner. Det er vårt skattmestersystem i Focus som gjør at vi nå på en oversiktlig måte kan søke på vegne av alle enheter i Ordenen og alle får nå en tildeling som kan brukes etter enhetenes egen beslutning.