Klare til å ta i mot besøkende!
F.v.: Str Turid Jacobsen, DSS Else Byholt og
OM Per Jetlund Jørgensen

Arendalsuka ble i år arrangert for femte gang, med mer enn 50 000 besøkende. Det er blitt en viktig møteplass for mange. I én uke er det debatter, seminarer, stands og uformelle møter mellom politikere, interesseorganisasjoner, samt andre ideelle organisasjoner. For første gang har Odd Fellow Ordenen deltatt med egen stand og med eget, åpent arrangement.

I flere måneder hadde en prosjektgruppe bestående av fem Storrepresentanter og distriktets to DSS’er planlagt deltagelsen. Telt var anskaffet, likeså roll-ups og bannere, og informasjonsmateriell hentet inn. Søstre og brødre fra hele distriktet betjente standen etter tur, en uvant oppgave for mange.

Arrangementet på restauranten Mør var svært godt besøkt – mange ordensmedlemmer, naturlig nok, men også en del ikke-medlemmer fikk høre Stor Sire holde et meget godt foredrag over temaet «Odd Fellow Ordenen - en gammelmodig anakronisme eller et tidsaktuelt tilbud til nye generasjoner?». Foredraget var til inspirasjon for oss alle, og ikke minst var det mange søstre og brødre som ikke tidligere hadde truffet Stor Sire og som nå fikk anledning til nettopp det. Det satte de pris på.

Deltagelsen i Arendalsuka ble for oss Odd Fellows en positiv opplevelse og en nyttig erfaring. Vi har vært synlige – vi har informert – og kanskje har vi vekket interessen hos noen. Men, i særlig grad ble forberedelsene og selv prosjektdeltagelsen en stimulerende og litt utfordrende læringsprosess for alle som måtte brette opp ermene. Nå evaluerer vi, og så går vi i gang med planlegging for Arendalsuka 2017. Neste år skal vi bli enda bedre!


Fullt hus under Stor Sire Morten Buans foredrag