og det ble en festlig time med elever, vinnere, lærere og rektor ved Stranda vidaregåande skule. Da fikk Emilie Brekke diplom, blomster og pengepremie for beste besvarelse på oppgaven ”Den gyldne leveregel i vår tid”.

Hun hadde den beste besvarelsen av i alt fem. Men det var to elever som lå like i nærheten, så like at de fikk diplom, kr 500 og blomster for sine besvarelser.

Til høsten skal Emilie være til stede i et større møte i Odd Fellow på Stranda og fortelle og vise bilder / film fra sine opplevelser på turen.


Komite, deltakere og vinnere, fra venstre: Ilyas Tomas
Øcalan, Åshild Nordhus, Hanne Skog, 2. premie, DSS Liv
Vefre som var til stede under tildelingen, så har vi vinneren
Emilie Brekke, komiteleder Alvhild Holst-Dyrnes, Åsta Løfald,
2. premie, økonomiansvarlig Arne Nes og Josefine Emilie Sve
Hagen