Det sier Tore Besse Lund Andersen som har skrevet boken «Den britiske Oddfellowbevegelse sett i et historisk perspektiv», og med undertittelen «et ordenssystem med det himmelske håp som bakteppe».

Av Ivar Eidsaa

Boken er det femte prosjektet i regi av Norsk Odd Fellow Akademi. Der andre har skrevet en beretning om egen loge, har Lund Andersen skrevet et historisk verk om Ordenens tilblivelse, og med en rekke oppsiktsvekkende opplysninger.
- Tore Besse Lund Andersen har gjennom sitt prosjekt gitt oss en unik innsikt og forståelse av utviklingen og bakgrunnen for Odd Fellow Ordenens suksess i Storbritannia, sier Store Sire og Preses i Norsk Odd Fellow Akademi, Morten Buan.

- En stor takk

- I Norsk Odd Fellow Akademi fant vi dette prosjektet så interessant at vi ønsker å gjøre det tilgjengelig for alle som har interesse for Odd Fellow Ordenes historie og bakgrunn, sier Buan.
- På vegne av Ordenen og Norsk Odd Fellow Akademi retter jeg en stor takk til Tore Besse Lund Andersen for hans utrettelige innsats for vår Orden og som på tross av sin funksjonshemming beriker oss alle med sin formidling av Ordenens historie og bakgrunn, legger Buan til.
- Hvorfor valgte du å skrive en bok om den britiske Odd Fellow-bevegelsen?
- Det er fordi det er denne som er roten til hele vår Orden. Det hele startet i Storbritannia, ikke i USA, om noen skulle tro det.

Lange historiske aner

Lund Andersen forteller at Ordenens historie er kjent så langt tilbake som i 1745.
- I kildene fremkommer det at det da fantes en loge som het Aristatus nr. 9. Det betyr at det må ha vært minst en loge forut for denne. Men disse kjenner vi ikke til. Den første kjente var Aristatus nr. 9. Den eksisterte i 1745, sier Lund Andersen.
Boken tar også for seg legendene som har versert i århundrer om Ordenens tilblivelse og opprinnelse. Disse tar til orde for at Ordenen har sine aner så langt tilbake som 600 år før Kristus, under jødenes fangenskap i Babylon.
Da Nebukadnesar bortførte befolkningen i Galilea og Judea, samlet folket seg rundt det jødiske presteskapet.

Til Roma og London

- For noen år siden var «The Rivers of Babylon» en meget populær slager. Den omtalte en av salmene fra David hvor folket sitter ved Babylons elver og gråter over Jerusalem. Folket samlet seg i sorg om presteskapet. Presteskapet hadde en ordensmessig oppbygging, helt tilbake fra Aarons dager. Det blir etablert en hemmelig orden, skjult for babylonerne, om gjensidig hjelp, støtte og forsvar. Etter 70 års fangenskap kommer folket hjem til Israel. Ordenen fortsetter sitt virke som Eseerordenen, og etablerer seg i nærheten av Dødehavet. Den er aktiv på Jesu tid, og når Titus ødelegger Jerusalem i år 70, og er også med til Roma når Titus bortfører jødene, når de igjen skal i landflyktighet, forteller Lund Andersen.
Ettersom noen av disse reddet livet til Titus, tilbyr Titus dem et charter. Dette ble hengt på tempelet Filitatis i Roma, broderskapets tempel. Det er bare dem som meldte seg inn i den romerske legionen som ble medlem i ordenen, som også hadde mange jøder som medlemmer.

Legender

- Den tiden kommer at Agrikola innleder et korstog mot det vi i dag kjenner som Storbritannia. Med seg har han en rekke jødiske legionærer som har en ordensmessig sammensetning. I år 450 blir romerne fjernet fra engelsk jord. De kommer til Iberia (Spania og Portugal), senere til Frankrike, kommer senere tilbake til England sammen med franske riddere Jean de Ville, og etablerer en æresorden i London. Etter det begynner ordenen virkelig å utvikle seg, sier Lund Andersen.
- Dette er legender. Vi vet ikke sikkert. Så kommer tiden rundt 1809, da ordenen blir reorganisert og gjenoppstår i en helt ny form i Manchester. Før dette hadde Ordenen spredd seg til Sheffield. Det var i Sheffield James Montgomery var Stormester, det vi i dag kjenner som Overmester. Det er om ham det er blitt skrevet en sang som Kjell-Henrik Hendrichs har oversatt. Sangen «De tre skåler» er en ment som en skål og en hyllest til den største mesteren, nemlig Gud selv, smiler Lund Andersen.

En god dokumentasjon

- Vi lærer også at Ordenen kom til Amerika, men ingenting om at Ordenen etablerte seg i New York i 1806, noen år før den offisielle datoen da Thomas Wildey etablerte og stiftet Ordenen.
- Det blir av og til fremholdt at Thomas Wildey ble tatt opp i en loge i London, men ifølge ham selv, ble han tatt opp i en loge i Bath. Så her spriker opplysningene, fremholder Lund Andersen.
Boken dokumenterer Ordenens tilblivelse, dens utvikling og ikke minst dens solide vekst og oppslutning, og er en god kilde til forståelse og kunnskap om historien bak Oddfellowhips utvikling.
Tore Besse Lund Andersen presenterte høsten 2013 ideen om å skrive boken. Redaksjonen ble avsluttet 11. mars 2015.
Boken er ikke det første verket som Tore Besse Lund Andersen har forfattet. Han har tidligere skrevet et omfattende verk om Odd Fellow-logene i Kristiansand.
- Akkurat nå har jeg gått i gang med en nytt prosjekt; å skrive Odd Fellow Ordenens historie i Vest Agder, sier Tore Besse Lund Andersen.