Fra venstre UM Odd Egil Tungesvik, daglig leder i
Josephine Stiftelse, Randi Dyvik og OM Ingvald Frøystein

I henhold til statuttene for loge nr. 140 Sverd i Fjell`s sosialfond G. O Abrahamsen`s minnefond står det i § 1:

"Målrettet søke å bevilge midler til støtte for barn og unge, som har klare behov som ikke naturlig dekkes av offentlige midler eller private instanser"

For 2016 ble det besluttet å tildele kr. 25.000,- til Josephine Stiftelse Barnehjem i Stavanger.  Barnehjemmet ble  grunnlagt i 1834, og er landets eldste i kontinuerlig drift.

Barnehjemmets grunnleggende mål er å gi barn og ungdom trygge og gode oppvekstvilkår, for kortere eller lengre tid, når hjemmeforholdene blir for vanskelige.

Midlene ble overlevert på logemøtet 10. mars til Stiftelsens daglige leder, Randi Dyvik, som takket og holdt en god informasjon om driften ved barnehjemmet.