Styreleder Jarle Remø tok imot de nye vaffelstekerne og informerte kort om opplegget før avdelingssjef Jorunn Bøyum fikk ordet. Hun orien-terte om historien bak etable-ring og bygging av det nye kreftsykehuset i Ålesund.

Primus motor var Olbjørn Klepp som ble første overlege ved den nye avdelingen av Ålesund sykehus. Og det var et godt valg å få ham inn i denne stillingen. Han hadde en utmerket kompetanse, han så framover og han klarte å få bygd dette fantastisk flotte krefsykehuset.

Vi har nå vært her i 11 år og vi har hittil ikke registrert en eneste ting vi ville ha forand-ret på. Alt har fungert perfekt, til minste detalj.


Jorunn Bøyum.

Så fikk vi etablert Sirius Møre og det var et blink-skudd. Vi har bare gode tilba-kemeldinger fra pasienter, pårørende og personale. "Dere er et solglimt for folk i en vanskelig situasjon. Vi er veldig glade for å ha dere her", sa Jorunn.

Så fortalte hun om hva det vil si å jobbe i Vaffelbua. Det kre-ves diskresjon og forståelse. Vi må huske på at mange er i en vanskelig situasjon. Mange er fortvilet og vil ikke ha noe oppmerksomhet. Dette må vi forholde oss til. Ingen form for press eller gode råd, det er det andre som skal ta seg av!

Når vi vet at 50 % av Norges befolkning får en eller annen form for kreft, så er det gans-ke sikkert at dere vil møte folk dere kjenner her. Men da skal dere være våkne. Ikke hils først! Vent til dere ser om vedkommende VIL hilse. Det er ikke alltid de vil hilse på kjentfolk når de er her.


Åse Ananiassen

Kontorleder Åse Ananiassen fortalte om arbeidet ved avde-lingen og Sirius Møre sin rolle i dette. Taushetsløfte må dere avgi. Og det er absolutt bin-dende. Det dere opplever eller ser her, skal forbli her. Når dere går ut døra og er ferdig med jobben en dag, så glem det dere har sett eller opplevd.
Pasientene må også vite at det de sier eller måten de opptrer på, ikke blir brakt videre. Og, for all del, kom ikke og stek vafler hvis dere ikke er 100 % friske. Er du forkjølet, så har du ingen ting her å gjøre. Pasientene har ofte et svært dårlig immunfor-svar, ikke utsett dem for ytter-lige plager.

Så var det omvisning i bygget, den nyeste delen med de mest moderne strålemaskiner i landet. Slike maskiner har en levetid på 10 år, da skiftes de ut og det er nettopp gjort her. Fine, luftige lokaler som ikke på noen måte minner om et sykehus. Et godt arbeidsmiljø og et miljø pasientene finner seg til rette i.

De 13 nye vaffelstekerne fikk en god innføring i jobben de skal gjøre og vi ser frem til å se dem i arbeid!


Nybakte vaffelstekere får instruksjon i bruk av utstyret.