Rådet skal bidra til å styrke og profesjonalisere virksomheten, og dens mange oppgaver skal bl.a. bidra til at Museet på sikt vil kunne søke om å bli medlem i Norges Museumsforbund.

Stor Sire Morten Buan har utnevnt følgende søstre og brødre til å sitte som medlemmer i Rådet:


Første rekke fra venstre: Anne Brit Thoresen, Kari Belgum og Karin
Lilleskare.
Andre rekke fra venstre: Stor Sire Morten Buan, Arild Kristensen,
Thore Fredrik Grüner, Runar Gjerald og  Knut Aslak Wickmann.
Foto: Kjell Bakken

Stor Sire utnevnte Karin Lilleskare til Rådets leder.