Hele logehuset i Festningsgaten 2 var tatt i bruk til julemarkedet, med et antikk- og bruktmarked i kjelleren, salgsboder i 1. etasje og kafé i 2. etasje.
Selv om ikke værgudene spilte helt på lag, var det svært mange som la turen innom markedet, hvor overskuddet i år går til arbeidet som Kirkens Ungdomsprosjekt driver.
Det er mange eksempler på at julemarkedet er populært. Ekteparet Lisbeth Brune og Ivar Tønseth hadde tatt turen helt fra Arendal for å få med seg arrangementet.
- Det er gilt at det legges til rette for et arrangement som dette, og det er moro å se at det er så godt besøkt, sier Tønseth.
I flere måneder har søstrene og brødrene som er med i Odd Fellow Ordenen i Kristiansand gjennomført forberedelsene. Det har vært lagedager, andre har bakt, flere har sydd og strikket, og veldig mange har bidradd med alt fra å lage syltetøy og småkaker til sildeglass.

Da auksjonen tok til på formiddagen, var det mange flotte gjenstander som ble auksjonert. Selv om sørlendingen er noe tilbakeholden av seg på slike eventer, var det til tider god temperatur, noe ikke minst auksjonarius Frank Ellefsen bidrog til med mange gode og lune kommentarer underveis. Da et maleri av sørlandsmaleren Olaf Hasaas ble auksjonert bort, var det mange som bød på maleriet hvor vinneren tilslutt fikk tilslaget etter å ha budt 2.500 kroner.
Litt senere var trekning på loddbøkene, med en rekke kransekaker, fruktkurver og mye annet ble loddet ut.
- Vi har enda ikke oversikt over hvor mye som er kommet inn. Vi må ha et par dager på oss til å få talt opp, sier Agnes Gjellestad som har sittet i julemarkedskomitéen.

- Vi har nok fått inn en god del mer enn hva som samlet kom inn i fjor. I 2015 endte vi ut med et overskudd på 90.000 kroner. Bare på auksjonen alene, kom det inn mye. I fjor fikk vi inn 14.000 kroner, i år kom det inn over 21.000 bare på auksjonen alene, sier Frank Ellefsen som har sittet i den samme komiteen.

Se flere bilder fra julemarkedet.