SDSS Per Arild Nesje ga oss en
temmelig dyster introduksjon til
problemstillingen om
medlemsutvikling – men samtidig
en fantastisk motivasjon for å
gjøre noe med akkurat den
situasjonen. 

«We few, we happy few – we band of brothers» fra Kong Henrik V tale ved Agincourt,  har aldri stått tydeligere for oss enn nå.  SDSS Per Arild Nesje ga oss en temmelig dyster introduksjon til problemstillingen om medlemsutvikling – men samtidig en fantastisk motivasjon for å gjøre noe med akkurat den situasjonen.  Det er nemlig ikke veldig mye som skal til.   Men det krever innsats.  Og det er oss som må ta tak. Det er vår stolthet, vår vilje til å overvinne utfordringene og våre planer som kan utgjøre en forskjell.  Tilbudet ute i samfunnet er mangfoldig og overveldende.  Men det er kun vår innsats som kan få menneskene interessert i vår Ordens visjon og vinne kampen om prioriteringene.

Distrikt nr 14 Vest-Agder for både Rebekka og Odd Fellow hadde invitert til seminar denne lørdagen.  Tema var styrkelse og ekspensjon – hvordan snu trenden med frafall og negativ medlemsutvikling. Og tema er tydeligvis midt i interessen for alle logene.  Hele 70 deltakere fikk en presentasjon der tallenes tale er tydelig.  Vi har en utfordring.   Samtidig fikk alle også en smak av suksess – hva skjer om vi klarer å rekruttere noen få ekstra hvert år i riktig aldersgruppe.

-        Det er lett å bli pessimistisk i første runde.   Men når vi samtidig ser hvor lite som egentlig skal til for å snu bilde, kommer optimismen tilbake.   Dette er faktisk fullt mulig.  Men vi må gjøre tingene annerledes, sier SDSS Per Arild Nesje.  Vi må fokusere på rekruttering av yngre medlemmer.   Det gjelder for både Rebekka og for Odd Fellow.  Og vi må sørge for at frafallet blir minst mulig gjennom å gjøre logelivet spennende, utfordrende og tilpasset de yngre sin hverdag.

Eks OM Frank Ellefsen holdt et lite kåseri om hva som skaper begeistring og tilhørighet i en loge.  Det er neppe en ekstra stripe med paprika på rundstykket som får våre medlemmer interessert. Men det handler om å se hverandre, gi hverandre et godt håndtrykk, gi ros og gode tilbakemeldinger.  Pirk, kritiske kommentarer og avslørende negativt kroppsspråk, får ingen til å komme tilbake.   Det er samhold, hyggen og å gjøre noe i fellesskap også utenfor logerammene, som skaper Odd Fellows. Og vi må møte hverandre på tvers av alder og ulike livssituasjoner.  Men det er jo akkurat i et slikt møte vi kan utgjøre en stor forskjell.

DSS Selle Marie Horntvedt og DSS Dag Runar Pedersen var veldig tilfreds med deltakelsen og ikke minst de gode foredragene. Gruppearbeidene var intense og givende. Mange gode tiltak ble diskutert og presentert i plenum.    Arbeidet med styrkelse må starte umiddelbart og man håper at seminaret gir inspirasjon og motivasjon til å starte opp arbeidet i hver enkelt loge.  Det blir spennende å se hva som skjer med de ulike logene framover.  En ting som er tydelig: Det er meg det kommer an på, vi kan ikke lenger vente på at «noen» skal gjøre noe.


Frank Ellefsen

November seminar

Bekymret

November seminar