Fra venstre bror Morgan Lorin,
Storrepresentant  Swen Holke, Eks OM Lars
Lindgren, PS Alf Jonasson, DSS John E
Haug, Storrepresentant Anders Enkel, Eks
OM Berndt Olsson (Master) og Deb. Stor Sire
Gunnar Hallstedt

Foruten vanlige klubbsaker, var det lagt inn et besøk i brødraloge nr 53 Wasaborgen.
Det hele var lagt opp av bror Morgan Lorin i Loge nr 53 Wasaborgen og medlem av OFHRC.
For oss fra OFHRC ble logemøtet torsdag kveld en helt spesiell opplevelse. 
Etter høytidelig åpning, ble Deputert Stor Sire Gunnar Hallstedt og undertegnede ført inn i salen på sedvanlig måte.
Det skulle tildeles juveler for 25 års medlemskap; hele 5 stykke, samt en bror for 50 års medlemskap - det våre svenske brødre kaller «jubelveteran». 
Dette ble gjennomført av DSS Gunnar Hallstedt på en verdig og høytidelig måte. 

Etter møtet i logesalen var det samling i selskapslokalene til brodermåltid.  Da det var rett før «Mortensgås» i Sverige,  ble det servert «Svartsuppe» og «Gås» (kalkun) til hovedrett. Tradisjonell «Svartsuppe» har sin spesielle historie! Den er laget av blod fra gås. (Men denne gang fra storfe). Kongesangen ble sunget etterfulgt av kongens skål. Deretter var det mange taler rettet til veteranene. 
Det var hele 72 brødre tilstede.

Neste dag var viet til OFHRC med studiebesøk i Radiomuseet i Motala. Mange av oss husker sikkert «Motala» fra skalaen på den gamle «dampradioen»; langbølgesenderen mange av oss lyttet til på dagtid. I dag er Motalasenderen for lengst pensjonert. Nå huser den Radiomuseet med store samlinger av radioutstyr fra «forna dar». Luxor - radio- og TV-produsenten - som ikke eksisterer lenger, har overdratt sitt eget museum til Motala. Langbølgesenderen er delvis inntakt den dag i dag med sendermaster og forsterkere.
Etter en meget interessant omvisning, besøkte vi museets amatør radiostasjon hvor bror Morgan gikk igjennom utstyret. 

Det formelle møtet ble så satt i museets lokaler. 
Etter en gjennomgang av siste års virksomhet og økonomi, ble det bestemt at neste års samling vil finne sted i Eskilstuna.
Møter på Kortbølgen : Frequenser 80 m - 3773/3775, 40m - 7069/7169. Alle freq. +/- qrm.
Tidspunkt : Lørdag og søndag kl 0830 / kl 2130. Ellers på kveldstid etter SMS kontakt.
Master : Eks OM Berndt Olsson.
Kasserer : Storrepresentant Anders Enkel.
Sekretær : Eks OM Lars Lindgren


Motala kringkasteren,
nå Radiomuseet. Amatørantennen sees i
bakgrunnen.

Anders Enkel og Morgan Lorin prøver
amatørstasjonen.

Orientering om langbølgesendinger fra
Motala.

Senderdel - Motala langvågstasjon.