Temaet på Sosialaften var Odd Fellows Landssak med innsamling til den nye redningsskøyten «Odd Fellow III». 

OM Unn Øvrevoll ønsket gjester og søstre velkommen, informerte om vår loges arbeid og spesielt innsamlingsaksjonen til den nye redningsskøyten.  Hun informerte også om at Sosialaftenens inntekter i sin helhet ville gå til støtte for Landssaken.

Vi fikk besøk av representant for Redningsselskapet – skipper Glenn Pettersen på redningsskøyta «Det Norske Veritas» som er stasjonert lokalt her på Ballstad.  Han bidro med interessant informasjon om redningsskøytas arbeid og dens betydning.  Han ga oss også nyttig oppdatering på framdriften i arbeidet med byggingen av den nye redningsskøyten, tidspunkt for ferdigstillelse, stasjonering m.m.  Redningsskøytas betydning for Lofoten er stor, noe som også gjenspeilet seg i interessen gjestene viste for temaet – mange betraktninger ble gitt og spørsmål stilt, og som Glenn Pettersen ga dem svar på.

Aftenens innsamling ga en betydelig sum til Landssaken – Mølnarodden Redningsforening med 5 damer hadde funnet veien til Sosialaften og overrakte logen en sjekk på hele

kr 50 000,-.  Som de sa: «damer hjelper damer og dette er en sak som er viktig for Redningsforeningen på Mølnarodden å støtte».  En rørt OM Unn Øvrevoll takket for den flotte gaven på vegne av logen. 

God stemning skapte også vårt husband med sang og musikk og hvor gjestene hygget seg med kaffe, kaker og snitter. Søstrene bidro med gevinster til lotteriet som innbragte kr 13 100.

En meget vellykket Sosialaften som innbrakte hele kr 63 100, beløpet går i sin helhet til Landssaken og «Odd Fellow III».  

Vi takker våre gjester og våre søstre som bidro til et vellykket arrangement.  En spesiell takk går til Mølnarodden Redningsforening for deres bidrag.

Noen glimt fra Sosialaften