Turen går til Reykjavik, New York og Washington med 40 ungdommer og 5 ledere fra 8 ulike land i juli mnd.
Det blir FN, Broadway musical og alle kjente steder.

Fra Distrikt 17 var den heldige vinneren Eivind Tveråli Stene, og fra Distrikt 21 vant Ragnhild Haslum Mørdre, Nadderud vgs


På bildet: Rektor ved Nadderud vgs., vinneren Ragnhild
Haslum Mørdre, Geir Bråten, turleder og koordinator og
Inger Hasle, koordinator

Den heldige vinneren sammen med DSS
Liv Kristin Hojem Aune