Han sovnet stille inn på Slåtthaug sykehjem. Han hadde da vært sengeliggende en knapp uke.

Han var født samme år som loge nr. 5 Vesterlen ble instituert, i 1918. Han var helt fram til sin død opptatt av ordenen og vårt etiske grunnlag, selv om hans aktive deltakelse i møter de siste år ble begrenset av hans høye alder.

Bror Viktor Westlye ble innviet i loge nr. 5. Vesterlen 12.februar 1946, og hadde følgelig over 74 års medlemskap i ordenen og loge nr. 5. Vesterlen. Bror Viktor Westlye mottok 70 års veteranjuvel 31. mai 2016 under en høytidelig seremoni ledet av Stor Sire Morten Buan, og var ved sin død både en av ordenens eldste medlemmer og den med lengst medlemskap.