Foto: VG

Vi var i kontakt i desember i forbindelse med et spørsmål om å få benytte midler vi hadde fått tildelt fra dere til å innkjøpe en 3D-printer til bruk i ortopedisk forskning. 

Jeg tenkte at det kanskje kunne være interessant for dere å vite hvordan det har gått og hva printeren har blitt brukt til. 

Den opprinnelige planen var (og er!) å skrive ut knokkelmodeller for å forbedre den kirurgiske behandlingen av bruddskader. I forbindelse med den pågående pandemien måtte dette prosjektet dessverre settes litt på pause, og i stedet fikk Max Temmesfeld som er stipendiat i prosjektet en lys ide. 

Ideen var å bruke skriveren til å utvikle en adapter som kan gjøre at de kirurgiske hjelmene vi bruker under en del ortopediske operasjoner også beskytter mot smitte med COVID-19. Noe som potensielt vil kunne erstatte tusenvis av åndedrettsvern og visirer, beskyttelsesutstyr som har vært mangelvare både i Norge og ikke minst internasjonalt i land som er betydelig hardere rammet enn Norge.

Dette har vi lyktes med å få til. Nå jobber vi med å utvikle en endelig modell og få den i produksjon så den kan tas i bruk på norske sykehus og internasjonalt. 

Prosjektet har fått en del medieoppmerksomhet, dere kan finne lenker til dem her: https://www.eurodapter.no/press/

Jeg håper du vil videreformidle dette - og vår takknemlighet for støtten til de som har interesse av dette i Ordenen - og skulle dere ha lyst til å komme på besøk i 3D-laben er dere hjertelig velkomne. (Laben er på Ahus - og er ganske liten så noe mer enn 2 personer på besøk er det ikke plass til når smittevernregler skal overholdes.)

Med vennlig hilsen

Rune Jakobsen