Om det er biologisk mor, SOS-mor, fostermor, bestemor, tante, eller nabo så er tillit det aller viktigste i relasjonen mellom barn og omsorgspersoner. Vil du være med på å sikre at alle barn vokser opp med en trygg og god voksenrelasjon?