I tett samarbeid med den polske Storlogen, vil vi samle inn midler som den polske Storloge vil bruke til nødhjelp.
Vi har tett forbindelse med Odd Fellow brødre i Ukraina og vil innhente behovslister fra dem slik at nødhjelpen møter ønsket behov.

Det opprettes en konto som disponeres av Storlogen i Polen i avtale med Storlogen i Norge. Den første transporten av varer til Ukraina er allerede forberedt. 

Dersom du ønsker å bidra, sjekk ut informasjonen på vår portal.


Med broderlig hilsen i
V.K. og S.

Dag-Runar Pedersen
Stor Herold
Mobil + 47 950 77 110
Epost  ordhe@oddfellow.no

 

        www.oddfellow.no