Stor Sire melder med stor glede at har ansatt Helle Aandahl som kansellislef. Hun er valgt blant 8 svært kvalifiserte søkere til stillingen.

Hun har vært ansatt som kansellisekretær siden 1. januar 1996, og har med det lang ansiennitet i kanselliet.

Hun er en kjent og kjær stemme når vi henvender oss til kanselliet.

I sin nye rolle vil hun også utføre den samme servicen som hun er kjent for.

Vi ønsker Helle lykke til i en krevende stilling.