Nyhetsbulleteng juli 2022
Årgang 7

 

LEIEKONTRAKT FOR MIDLERTIDIGE LOKALER

 

A/S Stortingsgaten har signert leiekontrakt med Storebrand Eiendom om leie av midlertidige lokaler for logenes virksomhet i rehabiliteringsperioden.

Adressen er Ruseløkkveien 14, med inngangen fra Munkedamsveien tvers over for Oslo konserthus. Leiearealet utgjør 2 183 m2. Lokalene ligger på gateplan og gangavstand fra Stortingsgata 28 er ca 500 m. Lokalet er uinnredet og må tilrettelegges for logedrift før de kan tas i bruk. Det vil ikke være plass for Storlogen, kanselliet, museet eller selskapets administrasjon i disse lokalene. 

Kontrakten løper fra 1.09.2022 og utløper 31.12.2025 med opsjon for ytterligere et år. 

 

Grebbestad 04.07.2022


Ole Fjelldal
Daglig leder