Styrer Henning Pilskog tar imot sjekken på 
kr. 10.000,- fra St. Veronika, 
Fra venstre: aktivitør Hilde Muldal, 
Sølvi Ellefsen, styrer Henning Pilskog,
helsefagarbeider Marit Madsen og 
UM i St. Veronika Norunn B. Sætre 

Logens finansnemd har fått inn flere søknader om tilskudd, og har i sitt møte den 8. april 2013, besluttet at Amathea veiledningstjeneste for gravide og Aspøy Omsorgssenter skal tilgodesees med kr. 10.000,- hver.

Mandag 6. mai var Norunn Bråland Sætre og Sølvi Ellefsen fra loge nr. 6 St. Veronika, på besøk hos Stiftelsen Amathea for å overrekke gavesjekken på kr. 10.000,-.

Stiftelsen Amathea gir tilbud om gratis svangerskapskurs og mor/barn grupper til unge og enslige gravide. Målet er at deltagelse i gruppen skal bidra til å styrke kvinnens kunnskaper og trygghet i forhold til graviditet, fødsel og barseltid. “Pengene fra St. Veronika kommer godt med i driften av stiftelsen og vi er glade og takknemlige for gaven”, sier Jordmor/veileder Hilde Lillestøl.

Tirsdag 7. mai var de samme to representantene fra loge nr. 6, St. Veronika på besøk hos Aspøy Omsorgssenter for å overrekke gavesjekken der. Til stede var primus motor for Sansehagen, helsefagsarbeider Marit Madsen, styrer Henning Pilskog og aktivitør Hilde Muldal, samt Norunn Bråland Sætre og Sølvi Ellefsen fra loge nr. 6, St. Veronika.

Aspøy Omsorgssenter har en flott hage, men den er ikke tilpasset de pasientene som bor her, heter det i søknaden fra Marit Madsen. Hun er utdannet gartner i tillegg til arbeidet som helsefagsarbeider, og har klare mål for hvordan en sansehage skal være. I samarbeid med styrer og aktivitør, har hun laget en plan for Sansehagen og hvordan brukerne skal få ta del i utviklingen av den. Ved å plante blant annet, blomster og grønnsaker, sette opp fuglebrett, kanskje ei flaggstang med en flott vimpel som vaier i vinden, vil de kunne gi brukerne et godt sted å være, og kan gi en åpning til en god samtale eller ei god historie.

De takket hjerteligst for gaven og lovet at medlemmene i loge nr. 6, St. Veronika skulle få følge med på utviklingen av Sansehagen.


Aspøy Omsorgssenter

Her skal det bli Sansehage