av forskningsmidler fra Odd Fellow Ordenens medisinske forskingsfond i
Distrikt 3.

Dette året var det de to forskerne Øivind Torkildsen og Karl Johan Tronstad som fikk tildelt stipend.

Øivind Torkildsen fikk kr. 90 000 for sitt arbeid med Multippel Sklerose sykdommen og Karl Johan Tronstad for sitt arbeid innen Biomedisin og med fokus på Parkinson.

Begge to gav de fremmøtte søstre og brøde (ca 40 i tallet), en  meget god og informativ informasjon om sitt arbeid og det området de forsker innen.

Det ble en hyggelig formiddag med god prat over en kopp kaffe og tebrød (wienerbrød).


Karl Johan Tronstad / Hans Landås  / Grethe
Isdahl / Øivind Torkildsen

DSS Hans Landås / Øivind Torkildsen /Karl
Johan Tronstad / DSS Grethe Isdahl