Kikk for større bilde
Eks OM Aksel Werdal (th) overrekker sjekken til HP Per Einar Roaldsen.

Den 15. februar var det opptakelse i leir nr. 2 Varde I Stavanger. Det ble tatt opp 17 brødre fra logene i distrikt 2 og en bror fra Loge nr. 41 Skaulen i Sauda, på vegne av leir nr. 16 Haugarland.

Det ble mange tilstede, 115 inklusive gjestene fra leir nr. 16 Haugarland.

Under taffelet på ettermøtet fikk formannen i Sirius OF 100 i Stavanger og HP i leir nr. 2 Varde, Per Einar Roaldsen, overrakt en gave fra fra loge nr. 41 Skaulen. En sjekk på kr 10 000, som er et kjærkomment tilskudd til driften ved Stavanger Universitetssykehus.

Slike ettermøter blir gjerne lange. Det er hyggelig ved taffelet og tiden går. Gjestene fra den andre siden av Boknafjorden rakk ikke kaffen, desverre. En årsak var nok også Storrepresentant Per Austerheim’s fremføring av diverse sanger, som ble meget vel mottatt, og vel verdt å ofre kaffen for.