Også i år ble det hyggelig lag i Festningsgaten 2 , da loge nr. 89 Skagerak hadde invitert til Nyttårsloge.


DSS Hans Balchen og Eks OM Eivind Evensen

Med DSS Hans Balchen og frue i spissen, ble det i logesalen gitt en opplevelse av nyttårsspillet. Det er vakkert, tankevekkende og høytidigelig og setter en god ramme for det nye årets forventninger. Vi har også tradisjon for å ha med br. Eks OM Eivind Evensen fra loge nr 72 Eterna, som gir oss en vidunderlig sang under gjennomføringen.

 Deretter samles vi om en velkomstdrink, en festmiddag med gode taler av bl.a. OM Dag-Runar Pedersen som minnet oss om Ordenens verdier og hvordan disse stadig utfordres. Han fortalte videre legenden om Volvo Santo , et mirakuløst krusifiks i katedralen i Lucca, Italia – en historie som fengslet tilhørerne av flere grunner. Det viktigste budskapet var : “ Gå da videre og lær, at ingen bønn er sterkere enn uskylden når det gjelder å avstedkomme mirakler”. 

Det ble hyggelige samtaler, en liten svingom og ikke minst tid for samvær, gjensidig forståelse og vennskap med brødre og ikke minst ledsagere. Mange uttrykte stor glede og tilfredshet over et fantastisk godt arrangement. Igjen hadde br. UM Hundal gjort en fremragende jobb sammen med sine hjelpere.