Klikk for større bilde

Dette fant sted på en ekstraordinær generalforsamling i Bergen med alle medlemmene fra begge korene tilstede tirsdag den 18. mai 2010 i det nye logehuset i Bergen.

Til styre i det nye blandetkoret i Bergen ble valgt:

Styreleder: Terje Tvedt
Nest leder: Jorunn Hufthammer
Kasserer: Svein Andersen
Sekretær: Nils Haaland
Materialforvalter: Egil J. Berge
Styremedlem: Ingunn Lethun
Styremedlem: Grethe M. Mæhlum


Etter fusjonen arrangerte koret en 4 dagers “ Go together tour” til Pers Resort og Hotel på Gol i Hallingdal andre helg i september 2010. Dette ble humørfylte dager og nye inntrykk for Bergensere som vanligvis kjører forbi Gol på vei fra Bergen til Østlandet. Samværet på turen gav oss som var med til ”PERS” en god forståelse av at nå var vi et etablert blandet kor i ordenens regi. Programmet for turen disse 4 dager begeistret alle deltagerne til overmål.

Vel hjemme igjen var det bare å sette i gang med det som skulle være korets juleprogramm ved logenes julemøter m. mer.
Vi hadde bare noen få øvelseskveller på oss til å øve inn firestemt sanger,til våre julekonserter. I blandetkor i forhold til det å synge i et rent dame eller rent mannskor er stemmeforsjellene nå meget store. Undertegnede som har tilhørt mannskoret vårt i Bergen i mer enn 30 år med tenorstemme som jo er første stemmen i alle mannskor synger fortsatt tenorstemme i blandet koret vårt men, nå er tenorstemmen 3dje stemmen, i et blandet kor som det vi nå har . Dette siste til orientering for å nevne hva vi sto overfor frem mot jul hvor vi til sammen skulle gjennomføre alle avtaler Rebekka koret og Odd Fellow koret i Bergen hadde påtatt seg hver for seg å gjennomføre før vi var blitt et felles kor. Foruten alle julemøtene hadde vi konserter ved 25-40 og 50 års veteranjuvel tildelinger + ved våre eldretreff `s julemøte.

Til sammen var vi i logehuset i Bergen med korets juleprogam 13 kvelder mellom den 24. november og den14. desember 2010.
Dette er den mest anstrengene periode vi i våre to sangkor i Bergen noen sinne har hatt. Det er desto temmelig gledelig at alle logenes overmestre og våre to DDS representanter har gitt vårt nye ODD FELLOW KOR i Bergen både gaver og rosende taler for vår innsats. Dette for den sangkvalitet som vi allerede etter noen få øvelses kvelder i oktober og november mnd. har klart og tilegne oss som blandet kor. Ja, vi er litt stolt av resultatet (med god grunn).

Totalt teller koret vårt i dag 51 aktive sangersøstre og sangerbrødre med god fordeling i alle fire korstemmer. Nå gleder vi oss til å starte opp med vårt ny blandetkor Tirsdag den 11 januar 2011 for å øve inn bare nye sanger og lage nye konsert programmer.