Klikk for større bilde
Fra venstre: DDSS Lisbeth Wictorsen, 40 års Veteran Karin Bakken, OM Aud Irene Nysæter

Søster Karin Bakken fikk tildelt 40 års Veteranjuvel ved en høytidelig seremoni i Rebekkaloge nr. 108 Kirsten Flagstad 5. januar 2011

DSS Lisbeth Wictorsen sto for tildelingen i logesalen. Det var en flott og høytidelig seremoni med mange søstre og gjester til stede.

Søster Karin Bakken har vært en aktiv og engasjert søster gjennom 40 år. Hun ble innviet i Rebekkaloge nr. 21 Maud 14.12.1970, og var siden med på å stifte Rebekkaloge nr. 108 Kirsten Flagstad hvor hun er medlem nr. 1. Søster Bakken har innehatt mange embeder, bl.a OM, Eks OM og Stor-/Rådsrepresentant. Siden 1987 har hun vært medlem i Leir nr. 10 Eidsiva.

Under taffelet ble søster Bakken behørig hyllet for sitt engasjement for logen gjennom alle årene og for hennes omsorg og omtanke for sine logesøstre. Søster Bakken avsluttet det hele med en varm og fin takketale hvor hun formidlet sine gleder og tanker rundt det å være logesøster.

Klikk for større bilde
Fra venstre: DDSS Lisbeth Victorsen, 40 års Vet Borghild Herberg, OM Aud Irene Nysæter

Den 17. januar 2011 fikk søster Borghild Herberg tildelt 40 års Veteranjuvel.

DSS Lisbeth Wictorsen sto for den høytidelige tildelingen som fant sted på Lyngholtet Pleiehjem. Flere søstre fra loge nr 108 Kirsten Flagstad var til stede for å overvære seremonien.

Søster Borghild Herberg har vært en aktiv logesøster siden hun ble innviet i Rebekkaloge nr. 21 Maud. Senere var hun med på å starte Rebekkaloge nr. 49 Ad Astra på Konsvinger. Hun kom tilbake til Rebekkaloge nr. 21 Maud for deretter å bli med da Rebekkaloge nr. 108 Kirsten Flagstad ble stiftet i 1999. Hun tok sine leirgrader i Oslo, men har siden 1986 vært medlem av Leir nr. 10 Eidsiva. Hun har også innehatt flere embeder i så vel logen som i leiren.

Dessverre gjorde en litt skrantende helse det vanskelig å foreta tildelingen i logesalen. De søstrene som var til stede på Lyngholtet hadde et fint og hyggelig måltid sammen med Søster Herberg. Det ble utvekslet minner fra årene i logen, og Søster Herberg uttrykte stor glede og stolthet ved tildelingen.