Klikk for større bile

Eks. OM Johan Fredrik Dahle

I vårt logemøte den 23.november anmodet DSS Terje Selboe om å få overta forsetet, for deretter å anmode Ceremonimester om å fremstille Eks. OM Johan Fr. Dahle for seg. En overrasket og forundret Bror ble så ført frem og stilt foran vår DSS.

DSS Terje Selboe meddelte så Bror Johan Fr. Dahle at han av Den Norske Storloge var tildelt ordenens Hederstegn, og at det var hans store ære å få overlevere Hederstegnet. Deretter leste han utdrag fra statuttene for Hederstegnet.

STATUTTER
DSS siterte fra sirkulære nr. 46A, statuttene for tildeling av Den Norske Storloges Hederstegn:
1. Den Norske Storloges Hederstegn er en æresbevisning som kan
tildeles Ordensmedlemmer som har gjort seg spesielt fortjent til det gjennom personlig innsats utover det vanlige i Odd Fellow Ordenen.
2. Hederstegnet tildeles på basis av følgende kriterier:
a. Vedkommende må ha utført ekstraordinær innsats for Odd Fellow Ordenen.
b. Utført ekstraordinær innsats innenfor feltene humanitær eller sosial virksomhet.
c. Utvist omfattende og spesiell interesse og innsats knyttet til anskaffelse, fornyelse, vedlikehold og eller drift av Ordensbygg.

Med ekstraordinær innsats menes at medlemmet over lang tid har nedlagt et spesielt og uegennyttig arbeid vesentlig utover det Odd Fellow Ordenen kan forvente av et medlem i henhold til gjeldende ritualer, lover og sirkulærer.

Embedfunksjoner skal ikke vektlegges i denne sammenheng.

Etter dette uttrykte DSS Terje Selboe at han var imponert over begrunnelsen for søknaden, og han ønsket å gjengi deler av denne for å meddele brødrene hvilken stor innsats bror Johan Fr. Dahle har gjort for Ordenen. Les dette på Logens egen hjemmeside.

OVERREKKELSEN
DSS Terje Selboe gikk så over til selve overrekkelsen. Han uttrykte stor respekt for det arbeidet Bror Johan Fr. Dahle har utført gjennom et langt logeliv, og sa at det var en stor ære for han å få tildele Hederstegnet til en så verdig kandidat.

Bror Johan Fr. Dahle var tydelig rørt under seremonien, og var helt uvitende om hva som ventet han denne kvelden. Det var en tydelig stolt kandidat som mottok Hederstegnet av DSS Terje Selboe.

Klikk for større bilde

 DSS Terje Selboe, Mottaker av Hedersprisen Eks.OM Johan Fr. Dahle og Overmester i loge 141 Fjellkjeden Egild R. Kristiansen