Klikk for større bilde
Bak fra venstre: Gunnhild Jakobsen og Ingrid Reiten (Sunndal husflidslag), Str. Hallfrid Aarstein, Rolf Røhjell (Fahle 4H), Str.Magni B. Hagen,Grete Breen (Fossekallen 4H), OM Oddrun S Nasvik. Foran fra v. Per Ivar Romfo (Fahle 4H og Hanna Gravem (Fossekallen 4H)

Hvert andre år arrangerer Rebekkaloge nr. 84 Kalken basar til inntekt for et sosialt formål i kommunen.

Logens Sosialnemnd som består av søstrene Inga B Sødal, Magni B. Hagen, Hallfrid Aarstein, Aud Ørsund og Ingeborg Antonsen og de har samlet inn kr 27. 000,- som denne gangen gikk til Fahle 4H, Fossekallen 4H og Ung Husflid som hver fikk en sjekk på kr 9000,-. Representantene var invitert til Logen for å motta sine pengegaver tirsdag 8. mars 2011.

De respektive lederne i de tre lagene holdt en liten tale, der de fortalte om hvilke aktiviteter de holder på med og samtidig takket varmt for gaven som kommer godt med i arbeidet for barn og unge i Sunndal.

Søster OM Oddrun Stensø Nasvik takket alle i Sosialnemnda og søstrene for øvrig som har hjulpet til med gevinster og bakt kaker slik at basaren ble en suksess.