Den høytidelig handlingen ble foretatt av Str. DSS Karin Lilleskare med assistanse av Storrepr. Eva Tross Hemstad
som fungerte som Stor Marsjall.

Det ble en høytidsstemt og vakker seremoni til glede for jubilanten og logens egne søstre.

Kvelden ble som seg hør og bør avsluttet rundt et vakkert pyntet bord, med god stemning av gode taler og sanger.

Eks Kass Berit jacobsen vil bli husket for sitt gode smil og alltid positive holdning til arbeide for Ordenen.