for å støtte opp om deres viktige arbeid.

Kirkens Ungdomsprosjekt
Informasjon om Mødreprosjektet.

Kirkens Ungdomsprosjekt (KUP) startet i 1999 ei gruppe for unge mødre i Kristiansand. KUP hadde da drevet aktivitetsgrupper for utsatt ungdom i byen siden 1991. Den første mødregruppa startet så smått etter at ei av KUP sine tidligere ungdommer kom opp på kontoret til KUP og fortalte at hun var blitt gravid. Hun var fortvilet over situasjonen, og trengte hjelp. Hun ønsket å gi barnet en annen oppvekst enn den hun selv hadde hatt.

KUP fikk organisert noen damer som ønsket å være frivillige ledere til mødregruppa, og gruppa kunne starte. Målet var å ha ei gruppe for 6-8 unge mødre. Gruppa ble raskt full, og etterspørselen var stor. Programmet på mødregruppa var uformelt. Vi laget middag sammen, og hadde gode samtaler rundt det å være forelder. I 2001 var behovet så stort at vi startet enda en gruppe.

Årene gikk, og behovene vokste… Vi hadde tidligere sagt til mødrene at dette var et tilbud de fikk fra barnet var 0-2 år. Likevel ble det vanskelig for oss å slippe dem når barnet ble to år. Mange av mødrene hadde et svært dårlig og dysfunksjonelt nettvert, og dermed få personer rundt seg til å støtte seg til. Vi måtte begynne å tenke nytt.

I 2008 var vi med i et aksjonsforskningsprosjekt på UIA, hvor vi selv evaluerte mødregruppene våre. Vi intervjuet mødrene, foretok nettverksanalyser, så på læringsstrategier, og evaluerte hele opplegget. Vi lærte utrolig mye av denne prosessen, både om mødrene og ikke minst oss selv. Hele mødreprosjektet ble nå omorganisert…

Nå er mødreprosjektet blitt et stort tilbud. Vi holder til i frikirka sine lokaler, og samles hver mandag. Nå er det ikke lenger 2 små grupper med plassbegrensning, men et stort prosjekt med plass til alle.

Mødreprosjektet starter alltid med felles middag kl 15.30. Tett etterfulgt av ulike tilbud utfra barnets alder. De som har barn fra 0-1,5 år har eget opplegg som er tilrettelagt for de små barna, og de med barn fra 1,5 – 6 år har et annet opplegg. Ofte er de store barna for seg selv og har lek og moro, mens mødrene er samlet for en uformell prat om hva som opptar livet deres for øyeblikket. Vi har ofte en prat rundt ulike temaer som opptar de i forelderrollen. Da vi evaluerte mødregruppene, så vi at mødrene lærte aller mest i samtale med andre tillitspersoner. Derfor har vi nå gått mer og mer over til å jobbe mot ”den gode samtalen”.
Målsettingen for mødreprosjektet er at det skal være kompetansehevende og nettverksbyggende. Sistnevnte ser vi store resultater på. I 1999 startet vi med noen få jenter, og nå er det over 40 unge mødre og over 50 barn som bruker tilbudet. Kompetanseheving er vanskelig å måle i en slik setting, men vi opplever at mange mødre har tillitt til oss, og oppsøker oss med ulike problemstillinger. Vi opplever også å være en viktig brobygger inn til det offentlige hjelpeapparatet, og da mest barnevern, helsestasjon og familiesenter.

Vi er utrolig takknemlige for den støtten dere er med å gi til oss! Vi har pleid å øremerke midlene vi får av dere til helgeturen vi har en gang i halvåret. De siste årene har vi vært på Gautestad leirsted på Evje, og her stortrives vi. Det er utrolig meningsfylt å få mulighet til å arrangere disse turene. Barn og mødre, som ellers er svært fattige på opplevelser storkoser seg på tur. Og for mange av barna er dette eneste ferien de pleier å være på...

Tusen takk på vegne av alle oss i KUP for det dere gjør for oss, mødrene og barna i byen!