Klikk for større bilde

Fredag 17. juni

Stor Sire åpnet møtet med å si at hensikten med samlingen var å skape et nytt løft for leirarbeidet. Inspirere og motivere de nye HM/HP. Samt skape en større innsikt i bakgrunnen for leirarbeidet og leirens egenart. Heve kvaliteten på det ritualmessige arbeid, samt skape en felles forståelse for ritualene.

Vidre presiserte Stor Sire at medlemsutviklingen burde vært bedre. Leirslagningene må gi medlemmene et ekstra løft.

Stor Redaktør Kjell-Henrik Hendrichs holdt deretter et foredrag om den historiske bakgrunn for leiren.

Klikk for større bilde
Stor Redaktør Kjell-Henrik Hendrichs holdt et foredrag om den historiske bakgrunn for leiren.

Siste del av dagen holdt Spes. DSS Randulf Meyer et foredrag om Kunnskapsløftet.

Kort fortalt: En bevistgjørelse på hva som er ”gjemt” i våre ritualer, med økt kunnskap om alt Ordens arbeid vil også kvaliteten på utførelsene av ritualer og spill få økt kvalitet. Forstå budskapene. Leirslagningene må i tillegg til det rituelle ha etiske innslag.

Lørdag 18. juni:
Separate forhandlinger.

Patriarkene fikk se Den Gyldne Leveregels Grad, mens Matriarkene fikk se Troens Grad.

Stor Redaktør Kjell-Henrik Hendrichs har laget et visuelt foredrag som heter ”Et Ørkenliv”. Dette skal vises senere for kommende Matriaker. Et godt forslag er at dette også blir vist for alle matriaker og patriarker, fordi det er meget lærerikt også for de som har vært medlem av leir i mange år.

Klikk for større bilde
Spes. DSS Randulf Meyer holdt et foredrag om Kunnskapsløftet.

De separate forhandlingene fortsatte med henholdsvis foredrag av Eks HM Karin Sæther for Matriarker og for Pariarker Eks DSS Jan A. Nilsen, begge medlemmer av Kunnskapsløfte om leirens utviklingsprogram. Etterfulgt av gruppearbeid.

Den historiske Institueringen av Norsk Odd Fellow Akademi var en stor opplevelse ikke bare for Akademiets medlemmer men også for alle andre som var til stede.

Søndag 19. juni

Stor Sekretær Steinar Jansen viste Power point presentasjonen som skal vises i distriktene som introduksjon på Landssaken: Innsamling til en SOS bareby i Malawi.

Stor Vakt Geir Smaavik var siste foredragsholder hvor han også ba om ideer til opplegg på leirslagninger hvor det ikke er grader. Gruppearbeid. Det kom mange gode forslag.

Stor Sire avsluttet dagen med glød og inspirasjon for alle som var til stede. Hans siste ord var ”Spill hverandre gode” – Finn ”godfoten”

Se flere bilder fra seminaret.