3 Chartermedlemmer - stående:Eks DSS Bjørg Julie Nestvold, t.h.: Eks Dep.Stor Sire Britta Almaas, t.v.: Eks DDRP Martha Hafstad.

Det var 116 personer til stede i salen under Festleirritualet.

Etter møtet samlet alle seg i salongen og fikk servert en aperitiff. Deretter ble det inntatt en 3- retters middag i spisesalen. Bordene var vakkert pyntet med nydelige blomsterdekorasjoner. Ved hver kuvert lå jubileumsberetningen for Leiren, sanger og kveldens meny.

Deputert HM, Bjørg Ødegaard åpnet med å ønske Stor Sire Morten Buan, HM Liv Jørgensen, gjester og alle øvrige matriarker hjertelig velkommen til festmåltidet. Stor Sire Morten Buan utbragte Kongens skål, og Kongesangen ble deretter sunget.
Leirens sekretær, Anne Karin Abkhar leste så en prolog som var spesielt skrevet til dette jubileet. Deputert HM ga så ordet til kveldens første taler, Stor Sire Morten Buan. Han takket for hyggelig invitasjon, gratulerte Leiren med dagen, og overrakte på vegne av Storlogen blomster og gave, en håndlaget lysestake/vase, til HM Liv Jørgensen.

Han fortsatte sin tale med refleksjoner rundt Odd Fellow - Ordenens stilling i dagens samfunn. Det snakkes mye om humanistiske verdier og holdninger, menneskerettigheter og empati. Dette er helt i tråd med vår Ordens grunnprinsipper, og de er like aktuelle i dag som da de ble skrevet. Han sa videre at vår Orden må fortsette sitt arbeid med å være en tidsaktuell Orden, og at dette er noe medlemmene må være bevisste på. Å etterleve budordene i det daglige, er en oppgave for hver enkelt av oss. Han understreket at handling sier mer enn ord.


SS Morten Buan overleverer gave fra Storlogen.

Han gikk så over til å snakke om Kunnskapsløftet, og gjennom arbeidet med dette skal Ordenens visjon virkeliggjøres, og at vi alle gjennom denne kan leve enda mer meningsfulle liv. Budordene Vennskap, Kjærlighet og Sannhet, Tro, Håp og Barmhjertighet er svært viktige i denne etiske sammenhengen, og han oppfordret oss alle til å delta i “pussingen” av dette vårt rituelle arvesølv. Det vil bli gjennomført kurs for de nye embedskollegiene, slik at disse kan bringe tilbake til sine Loger og Leire den visjonen som ligger i Kunnskapsløftet.

Leiren skal være en ekstra kilde til inspirasjon. Det var et flott Leirmøte vi deltok i i aften. Han håpet at Leirarbeidet vil få en ny giv og et løft, og at alle føler at de har noe igjen for å møte på Leirmøtene. Han understreket hvor viktig det er med den gode samtalen, god dialog, det å bli lyttet til og bli sett, og omsette Leirens budord til daglig praksis.

Videre nevnte Stor Sire Ordenens nye landssak: SOS barnebyer. Denne gangen er det i landet Malawi i Afrika det skal bygges en barneby. Han oppfordret oss alle til å støtte opp om, og bidra til denne landssaken som vil komme mange foreldreløse barn til gode.

Stor Sire avsluttet sin tale med nok en gang å gratulere en livskraftig jubilant med 25- årsjubileet, og takket Chartermedlemmene og alle embedskollegiene gjennom alle disse årene for godt utført arbeid. Han utbrakte så en skål for Leir nr. 9 Trondheimen, som han rettet til HM Liv Jørgensen.


Fest-tale ved HM Liv Jørgensen.

Deputert HM ga så ordet til Leirens HM, Liv Jørgensen. Hun åpnet sin tale med å gratulere alle med dagen, og uttrykte glede over at det var kommet så mange gjester til jubileet. Hun var svært glad over å ha 3 av de 5 Chartermedlemmene tilstede på festen, Eks Deputert Stor Sire Britta Almaas, Eks Deputert Rådspresidentene Martha Hafstad og Bjørg Julie Nestvold. Tre matriarker fra det første embedskollegiet var også til stede på festen: den gang Dep HM Ingrid Dahl, YP Bjørg Julie Nestvold og Fører Tove Hefte. HM takket alle disse for den store innsatsen de gjorde ved stiftelsen av vår Leir.

Hun takket så Dep HM, Eli Bjørlo fra Leir nr. 1 Oslo for at hun deltok på jubileet vårt, og ba henne ta med en hilsen tilbake til hennes Leir. Alle søstre fra distrikt nr.6 fikk sine Leirgrader i Oslo før vår Leir ble stiftet, og HM takket dem for det arbeidet som Leir nr. 1 Oslo nedla den gangen.

HM nevnte videre at vår Leir har et felles møte med Leir nr. 18 Senit hvert år, og at HM for denne, Astrid Kleven Sexe, også var gjest ved jubileet. Hun fortalte så om jubileumsberetningen som lå ved hver kuvert. Hun snakket også om at det er store oppgaver som venter Leiren framover i forbindelse med Kunnskapsløftet som Stor Sire også snakket om i sin tale. Videre utarbeides det et utviklingsprogram. Det skal også opprettes en ny nevnd i Leiren, Nevnd for Leirens styrkelse og ekspansjon, og mente at vi går en spennende tid i møte.

HM avsluttet sin tale med å overrekke de symbolske 3 røde roser til Chartermedlemmene og medlemmene fra det første embedskollegiet.

Ordet gikk så videre til Eks DSS Bjørg Julie Nestvold, fra Loge nr.14 Dagmar på Steinkjer. Hun gratulerte med dagen, og fortalte at 103 søstre dro til Oslo og fikk alle sine Leirgrader der i løpet av en helg. Dette ble en sterk opplevelse for alle. Leirforeningen i Trondheim ble stiftet 2. mai 1985, og institueringen av Leir nr. 9 Trondheimen skjedde 31. mai 1986. Hun overrakte både blomster i en nydelig skål og en hilsen på vegne av Chartermedlemmene.

Dep. HM Eli Bjørlo fra Leir nr. 1 Oslo gratulerte så Leiren med 25- årsjubileet. Hun syntes det var godt å se at leiren er i så god vekst og arbeider så godt. Hun hilste fra HM Inger Karin Myhre, og overrakte så en pengegave til HM Liv Jørgensen, og ønsket Leiren lykke til med videre arbeid.
HM Astri Kleven Sexe hilste så fra alle “døtrene” i Leir nr. 18 Senit. Hun snakket også om hvor trivelig det er med våre Leires fellesmøter hvert år. Hun overrakte også en pengegave til HM Liv Jørgensen.


Overrekkelse av gave fra OF-leir nr. 6 Trøndelag ved HP Tor Lamøy.

HP Tor Lamøy fra Leir nr. 6 Trøndelag gratulerte så Leiren med dagen og overrakte en pengegave som skal gå til Leirens sosiale, utadvendte arbeid.

OM i loge nr. 73 Magdalene, Lisbet Høyem Andersen, overrakte en pengegave fra alle Rebekkalogene i distrikt nr. 6. Dette var også en gave som skal gå til Leirens sosiale arbeid.

HM Liv Jørgensen takket så alle for de flotte gavene og for alle varmende ord i talene som var holdt. Hun rettet så en takk til medlemmene i jubileumskomiteen, til Eks Storrepresentant Ole Eriksen som hadde bistått i arbeidet med jubileumsberetningen, til storrepresentant Eli Nervik og sekretær Anne Karin Abkhar for arbeidet med beretningen og prologen. Hun takket våre innbudte gjester for at de ville komme til Trondheim og dele denne store dagen med oss i Leir nr. 9 Trondheimen.

Hun fortalte så at vi har hatt et gjennomgangslotteri i anledning Leirens jubileum, og kr. 10 000 skal gå til Kirkens Bymisjon v/ Vår Frue Åpen kirke. Til slutt takket hun alle som deltok på jubileumsmarkeringen.

Rebekkaleirens sang ble så sunget, akkompagnert av matriark Gunnhild By på piano.

HP Tor Lamøy takket så for maten. Han berømmet de som hadde dekket det vakre bordet, de som hadde laget den gode maten, som både var av det “ kortreiste og fortreiste” slaget, samt de patriarkene som sto for serveringen denne kvelden.

Taffelet ble avsluttet med en avslutningssang.

Kvelden fortsatte med kaffe avec i salongen, der praten gikk livlig utover kvelden.