Klikk for større bilde

Etter festlogen, som ble gjennomført med ro og verdighet, samlet vi oss i salongen hvor praten gikk livlig over en aperitiff, før vi gikk til et nydelig dekket festbord.
I forkant av festmåltidet ble vi underhold med klassisk musikk og sang.

Ved bordet ble, som tradisjonen tilsier, utbrakt HM Kongens skål før Kongesangen ble sunget. Deretter fulgte en skål for Den uavhengige Norske Storloge.
Til ære får våre gjester fra Sverige ble sunget den svenske nasjonalsangen og deretter fulgte vår egen nasjonalsang.

Kveldens første taler var DSS Gerd Strømmen. Hun mintes Stor Sire Sam Johnson som i februar 1921 kom til Trondheim med det for øye å danne en Rebekkaloge her, og den 29. mai 1921 ble Rebekkaloge nr. 4 Pax instituert. Vår loge er å regne som stammor for Rebekkalogene i Distrikt nr 6. Det ble rettet en takk til søstre som har gått foran og lagt grunnlaget for vårt logearbeid og til våre yngre søstre for det utrettelige arbeidet som blir utført for vår Loge og Orden. DSS pekte blant annet på at det er viktig og ta hånd om våre eldre søstre og å omsette ord til handling. Vi må hele tiden ha for øyet ”Den gylne leveregel” og grunnprinsippene for vårt arbeide til beste for logen og Ordenen. Til slutt overbrakte DSS Gerd Strømmen en hilsen fra Stor Sire Morten Buan.

Klikk for større bilde
Utsnitt fra aftenens festbord

OM Sigrid By Bjørlo lot i sin tale tankene gå tilbake til stiftelsen av Rebekkaloge nr. 4 Pax. Mye er forandret siden stiftelsesdagen. I 1921 visste ingen hva fremtiden ville bringe, men i dag vet vi det. Det er vår historie. Det moderne mennesket har ofte dårlig tid og ”tidsklemma” er et nytt begrep. I logesalen kan vi finne tid til oss selv og våre egne tanker og refleksjoner, men vi må hele tiden minnes grunntankene i vår Orden om ”å utbre vennskapets, kjærlighetens og sannhetens grunnprinsipper blant menneskene.”

Vår loge er en vital jubilant og er dessuten moderloge til Rebekkaloge nr. 20 Märtha og Rebekkaloge nr. 14 Dagmar på Steinkjer. Vi har i vår midte 36 veteraner som representerer mye kunnskap og erfaring i arbeid for logen, og vi har mange nye søstre som danner en flott underskog i arbeidet for logens fremtid. Vi har søstre som gjerne tar utfordringer fra Stor Sire om å bidra både i arbeidet med ”Akademiet” og kunnskapsløftet. Et godt miljø er avhengig av Logens evne til å inspirere og motivere sine medlemmer, noe som er nødvendig for trivsel og videre vekst.
OM avsluttet sin tale med å utbringe veteranenes skål.

Klikk for større bilde
Eks DSS Siri Løvberg og HM Liv Jørgensen hygger seg ved bordet

Mellom de mange talene og overrekkelse av gaver gikk praten livlig rundt bordet. Brødre fra Loge nr. 3 Eystein og Loge nr. 93 Henrik Wergeland sørget for at 74 søstre og 16 gjester vi fikk mat på bordet og drikke i glassene.

Etter festmåltidet ventet kaffe avec og hjemmebakte kaker i salongen, og praten gikk livlig ut i de små timer.

Som avslutning på 90-årsfeiringen var gjester og søstre med følge invitert til å delta i familiegudstjenesten i Nidarosdomen med derpå følgende kirkekaffe i Pilegrimsgården. Det ble en minnerik søndag for alle som var til stede.

Til slutt må nevnes at Rebekkaloge nr. 4 Pax gir en jubileumsgave på kr 30.000 til Treffsted 22B i Trondheim. Målgruppen er ungdom som står i fare for negativ utvikling i forhold til rus og kriminalitet og som er i ferd med å falle utenfor hjem, skole, arbeid og aktiv fritid.