Klikk for større bilde
Fra venstre: OM Lene Ruud, 40 års Veteran Mimmi Jernquist, DSS Karin Lilleskare og Storrepresentant Turid Scherffenberg

Tildelingen fant sted i Rebekkaloge nr. 85 Regnbuen i Oslo og ble høytidelig utført av DSS Karin Lilleskare, godt hjulpet av Storrepresentant Turid Scherffenberg fra Rebekkaloge nr. 90 Hannah, som fungerte som Stor Marsjall.

Dette var en stor dag for Str. Mimmi Jernquist som var med på å stifte Loge nr. 85 Regnbuen den 12. september i 1987. Da hadde hun allerede vært Rebekkasøster i mange år som medlem av Loge nr. 48 Duen i Notodden, og gjennom alle disse årene har hun innhatt en rekke verv i begge loger.
En strålende opplagt – og svært beveget – jubilant ble hyllet med taler og blomster.
Det var mange søstre til stede denne kvelden, og Loge nr. 48 Duen var representert med 8 søstre.

Vi i Rebekkaloge nr. 85 Regnbuen gratulerer hjerteligst med Veteranjuvelen og takker for det arbeidet hun har lagt ned i Ordenen. Vi ønsker Str. Mimmi Jernquist mange fine logeår fremover.