Klikk for større bilde
Kikk for større bilde

Stor Sire Morten Buan Innviet det nye Ordenshuset på Hamar lørdag 27. august.

Inne i salen var det benket over 100 Odd Fellow medlemmer når Stor Sire, sammen med sine nærmeste storembedsmenn, foretok den høytidelige handlingen.

Det var gjester fra inn og utland og "dommen" fra alle var enstemmig:
Et fantastisk Ordensbygg som vil tjene Ordenen i mange år framover.

Intensjonen med logesalen har under hele prosessen vært at denne skal være så lik den gamle logesalen som mulig. Dette har vi oppnådd.

Uten en fantastisk dugnadsinnsats hadde det bare ikke vært mulig å få til et slikt Ordensbygg.

Styreleder for Ordenshuset, Lars Erik Hermansen, opplyste under sin tale ved taffelet, at medlemmene har nedlagt til
sammen over 11 000 dugnadstimer !!! Det står det respekt av.

"Byggegeneral" bror Ole Christian Sjølie, ble under stor applaus, tildelt STORLOGENS HEDERSTEGN for sin innsats som koordinator under hele byggeprosessen. Tildelingen ble foretatt av Stor Sire. Gratulerer Ole Christian...

Alle de fire Hamarlogene vil gjerne vise fram vårt flotte Ordensbygg og vi håper på mye besøk i tiden framover.
 

Klikk for større bilde Klikk for større bilde Klikk for større bilde