Klikk for større bilde
Fung. Eks OM Sigrid By Bjørlo og Leder v/Treffsted 22B Arne Christian Rokseth

Ble hyggelig mottatt av leder Arne Christian Rokseth.

Han fortalte litt om Treffsted 22B.
Det er et lavterskeltilbud for ungdom mellom 15 - 23 år med kriminell og rus problematikk. De fleste er stort sett bostedsløse. Det er fire heltidsansatte og ca. tyve frivillige der.
Treffsted 22B har åpent på dagtid, med litt lengre åpningstid tre ettermiddager i uken. Ungdommene betaler en symbolsk sum for maten, og de som ikke har penger får maten gratis. De tilbys av og til for eksempel kino, friluftsturer også av og til med overnatting. Treffsted 22B får et lite tilskudd fra kommunen.

Så da Eks OM Sigrid By Bjørlo overrakte sjekken på kr. 30.000,- ble den tatt i mot, med stor takknemlighet.