Den er laget i et flott design i Rebekkas farger utarbeidet av Anne Stræte, og den inneholder mange spennende oppskrifter.

Ideen kom fra Eks UM Oddbjørg Slettevold som sammen med sin Privatnevnd forslo at vi til Søsterskillingsbasaren skulle ta med bakverk istedenfor gevinster, og at oppskriften skulle følge med. Oppskriftene ble så samlet inn og ytterligere oppskrifter kom til i tiden etterpå. Det hele ble bundet inn og selges til inntekt for SOS Barnebyen i Malawi.

Boken selges for kr 150,- og av dette går kun en liten del til dekning av utgifter til trykking.

Dersom noen søstre eller brødre rundt i Norges land skulle ønske å kjøpe boken, så kan de gå inn på vår hjemmeside og bestille der. Da kommer porto i tillegg, men vi sender på rimeligste måte.

Boken egner seg godt som julegave eller vertinnegave når man går på besøk, og kanskje særlig hvis vertinnen er en Rebekkasøster. Alle oppskriftene er godt utprøvd, og flere av dem er oppskrifter som har gått i arv i familier i flere generasjoner.

Vi oppfordrer derfor hele Odd Fellow Norge til å hjelpe til med å skaffe inntekter til Landsaksjonen vår ved å kjøpe oppskriftsboken.