Klikk for større bilde
OM Sonja Iversen, Eks. SR Ragna Bergh og Eks. Distrikts Deputert Rådspresident Wenche Fahlvik- Pettersen

Det var Str. Eks. Distrikts Deputert Rådspresident Wenche Fahlvik- Pettersen fra loge nr. 27 Deborah, ledsaget av Str. Fung. Stor Masjall Helene Oksholen fra vår egen Loge, som foresto tildelingen under en høytidelig, vakker og verdig seremoni.

Str. Eks. SR Ragna Bergh ble innviet i loge nr. 61 Spiren, Førde og mottok DHSG i 28.11.1986. Reiseruten for å delta på møtene var lang og strevsom, særlig på glatte vinterveier. Da loge nr. 91 Sitareh, Sandane, ble instituert 1991, søkte hun overgang, og reiseruten ble litt kortere. I denne Loge tok hun embeter som Kapellan og deretter OMHA. Gleden var stor da vår loge nr. 107 Broen ble instituert i 1998 og Str. Eks. SR Ragna Bergh ble vår Loges første OM. Dette embete bekledte hun frem til 2001, hvor hun videre ble Eks. OM og deretter SR. Båndene og de gode vennskapene som ble knyttet i sine to første Loger, er blitt godt tatt vare på. Str. Eks. SR Ragna Bergh ble tildelt Storlogegraden 14. 04. 2002.

Ved taffelet ble det servert deilig mat, og bordet var vakkert dekket. Mange varme, flotte taler for vår kjære Veteran ble holdt av gjester og Broens søstre, og de skjønneste blomsterbuketter ble overrakt. Vår nye Veteran holdt vakker takketale og talens siste linjer fremsa hun i sangform til stor glede for oss alle.

Etter kaffe og deilige kaker, ble det lest ord for natten, etterfulgt av et vakkert musikkstykke.

Vi ønsker vår kjære Veteran lykke til videre med Logearbeidet.