Klikk for større bilde
Fra venstre: Storrepresentant Erling Sæther fra loge nr. 76 Stiklestad, Storrepresentant Kari Johanne Dahlen, loge nr. 58 Gudrun, DDS Odd Gunnar Nygård, Stor Sire Morten Buan, OM Iver Eng fra jubileumslogen nr 114 Tord Folesson og Ordfører i Levanger Robert Svarva.

Høytideligheten foregikk i logesalen kl. 16.00 lørdag 3. desember med byens ordfører Robert Svarva til stede. Ellers var DSS Odd Gunnar Nygård og representanter for de tre Levanger-logene møtt opp for å overvære underskrivingen.

Først hadde ordføreren et kort innlegg hvor han fortalte om 1000 års byens Manifest som var et ønske om at religioner, livssyn og kirkesamfunn kan leve gode liv sammen.

Derfor ble det laget et mangfolds-manifest, med perspektiver på hvordan og hvorledes vi med ulike tro og livssyn kan leve fredelig sammen i dag og i fremtiden.

Stor Sire fortalte i sitt innlegg om vår Orden, og at punktene i Manifestet var i beste Odd Fellow ånd som også markerte Ordenens etiske plattform i vårt samfunn.
 

Les hele manifestet