Foran: 50 års Veteran Eks Dep. Rådspresiden for Nord-Norge Elisabeth Stang Johannessen, med DSS Sylvi Hofsøy Tollefsen til venstre og OM Randi Pedersen til høyre.
Bakfra venstre: Eks DRP Aud Synnøve Lyshoel, Storrepr. i Leir nr. 12 Troms Wenche Storrepr. Aida Petterson, Eks DSS Sidsel Haldorsen og Eks DSS Kjellaug Vollen

Tildelingen fant sted i Rebekkaloge nr. 71 Moria i Tromsø, og ble høytidelig og verdig utført av DSS Sylvi Hofsøy Tollefsen. Som Fung. Storembedsmenn hadde hun med seg på stolene Eks. Embedsmenn fra hele Distrikt 11 og logens Storrepresentant.

Jubilanten ble hyllet med mange fine taler og vakre blomster. DSS Sylvi Hofsøy Tollefsen beskrev bl.a. Veteranens ordensvirksomhet som omfattende og svært betydningsfullt for ordensvirksomheten i Nord-Norge. Hun leste Stor Sire Morten Buans hilsen til jubilanten og overrakte blomster fra både Storlogen og Distriktsrådet.

OM Randi Pedersen takket Jubilanten for hennes enorme innsats for Logen og Ordenen og overrakte blomster. Loge Moria er svært glad for at det lot seg gjøre å foreta tildelingen, da jubilantens helse har vært noe svekket senere år.

Eks. Dep. Rådspresident for Nord-Norge Elisabeth Stang Johannessen satte veldig stor pris på tildelingen, og hun uttrykte mange ganger hvor glad hun var for å få lov til å være i lag med logesøstrene igjen og håpet hun fikk anledning å komme på flere møter.

Eks. Dep. Rådspresident for Nord-Norge Elisabeth Stang Johannessen ble opptatt i Odd Fellow Ordenen den 12. desember 1961 i Rebekkaloge nr. 11 Concordia. Her hadde hun mange verv og Embeder, til hun som Eks OM i 1981 ble DDRP. I 1984 fikk hun tittelen Dep. Rådspresident for Nord-Norge, som første og eneste innehaver av denne tittel. Dette verv hadde hun i 10 år.

Hun har ledet arbeidet for å få i gang flere nye Rebekkaforeninger, med formål å starte nye loger i Nord-Norge. Og da Rebekkaloge nr. 71 Moria ble instituert 20. oktober 1984, var hun en av de som gikk over til den nye logen i Tromsø. Hun sto også i spissen for å få dannet Leirforeningen som senere ble Leir nr. 12 Troms.

Hun har for øvrig gjort en imponerende innsats for Ordenen, vært til uvurderlig hjelp og støtte for mange opp gjennom årene, med gode råd og veiledning, til Ordenens beste.

Vi i Rebekkaloge nr. 71 Moria gratulerer hjerteligst både med tildelingen av 50 års Veteranjuvel og forestående 85-årsdag den 14. mars 2012.