Klikk for større bilde
På bildet fra den høytidlige åpning ser vi fra venstre:
Eks DSS Knut Rotås, Sokneprest Anne Sicilie E. Ringen, Bror Organist Gunnar Gustad, OM Karin Eidem Rønning, Biskop Tor Singsås, Ordfører Johan Arnt J. Elverum og Prost Dagfinn Slungård.

Biskop, Tor Singsås, ordfører Johan Arnt J. Elverum, og fylkesmannens representant var de offentlige personer som satte preg på dagen.

Sogneprest i Stjørdal, Anne Sicilie Elgarøy Ringen, er prosjektets ”mor”. Et tilfluktsted for de som sliter med rus, psykisk helse, og alle oss som kan føle ensomhet, eller behov for hjelpsomhet. Det siste kan være like viktig som de tre andre.

Kr. 25.000 fra førjulskonserten i Odd Fellow Ordenen i distrikt 6, ble tildelt prosjektet. Eks. DSS Knut Rotås overrakte gaven med ønske om at medmenneskeligheten må prege fremtiden i Kirkens Hus. Pengene er allerede realisert av Br. Gunnar Gustad, og hva ble det da? Selvfølgelig, musikkinstrumenter, piano og gitar. En varm stue må ha musikk.

Rebekkaloge nr. 83 Sancta Margaretha var igjen i giverhumør. OM Karin Eidem Rønning, sa ved overrekkelse at, ” vi håper at dette huset skal bli som en geysir, som spruter varme når du minst venter det”. Gavesjekken var på Kr. 22.100.

Brødre fra Loge 108 Steivikholm har lagt ned en betydelig dugnadsinnsats i løpet av sommeren, og Rebekkasøstre har vært raus med mat og kaffe til ”snekkerne”. Også fremtidig drift er avhengig av frivillighet, der blir det også behov for innsats fra vår orden.
Biskop Tor Singsås tenkte høyt i sin tale om betydningen av å være medmenneske. Medmenneske må være det motsatte av motmenneske. Motmenneske, et nytt ord. Ja, men det er et ord som vi gjerne skulle ha vært foruten, for det er vel ingen av oss som vil ha den betegnelsen. Biskopen vår har evnen til å få oss til å tenke, og å reflektere.

På Kirkens Hus på Stjørdal kommer du nok ikke til å møte motmennesker.