Klikk for større bilde

Hvert år henvender SOS-barnebyer seg til barne- og ungdomsskoler. Tilbud om å være med på årets skolekampanje sendes på e-post til alle grunnskoler i Norge. I tillegg blir det annonsert i bladet Utdanning og på deres nettsider og nyhetsbrev. Målet er å få flere skoler til å støtte SOS-barnebyer gjennom en aksjon. I forbindelse med ”Sammen for barn i Malawi” har SOS-barnebyer valgt å inkludere Ngabu, den nye Odd Fellow-barnebyen i Malawi, som ett av fem programmer skolene kan velge å støtte.

Skolemateriellet kan lastes ned kostnadsfritt fra vår hjemmeside. I materiellet vil det ligge en presentasjon for skoler om Malawi, med faktaark og oppgaver til bruk i undervisningen både for barne- og ungdomstrinnet. Materiellet skal være klart 16.mars, og alle fra Odd Fellow Ordenen kan besøke skoler i sitt nettverk for å presentere prosjektet. Dette er en unik mulighet for Odd Fellow Ordene til å fortelle skolemiljøet i Norge om hvorfor Ordenen vil gjøre et krafttak for sårbare og foreldreløse barn i Malawi og inkludere skoler i vår felles aksjon ”Sammen for barn i Malawi”.

Dersom du vil promotere aksjonen i ditt skolenettverk så kan du kontakte prosjektkoordinator i SOS-barnebyer Anne Elin Kleva på e-post: anne.elin.kleva@sos-barnebyer.no eller mobil: 45 24 07 24. Hun vil gi deg nødvendig informasjon om skoleprosjektet.