Klikk for større bilde

Fattigdom er utbredt, levealderen er lav, helsetilbudet dårlig og skolegang en mangelvare. Mange barn mangler alt. I Ngabu, sør i Malawi, skal SOS-barnebyer etablere en ny barneby, takket være Odd Fellow Ordenen.

Synet av Ngabu er på mange måter nedslående. Dette er et samfunn som sårt trenger hjelp til å løftes ut av fattigdomsspiralen. Menneskene som bor her dyktige til å finne løsninger, men de mangler ressurser. Den nye Odd Fellow-barnebyen i Ngabu sørger for omsorg, utdanning og et godt helsetilbud til de mest sårbare barna.

Omsorg og trygghet i ny familie
I Malawi dør hvert niende barn før fylte fem år. Forventet levealder er 54 år. Landet har høy forekomst av malaria, kolera og hiv/aids, og rundt 13 prosent av barna er foreldreløse.

I SOS-barnebyen i Ngabu får barn som ikke kan bo sammen med sin egen familie, et nytt hjem med en SOS-mor og SOS-søsken. Barna vokser opp som i en vanlig søskenflokk, og biologiske søsken bor i samme familie. Barnebyen vil ha 15 SOS-familiehus.

Omsorg og trygghet i egen familie
Det bor 15,3 millioner mennesker i Malawi. 90 prosent av dem lever for mindre enn to dollar dagen, de fleste lever av jordbruk. Malawi har de siste årene opplevd flom og tørke som har ført til alvorlig matmangel for mange mennesker. 21 prosent av barn under fem år er underernært.

SOS-familieprogrammet i Ngabu vil styrke vanskeligstilte familier i lokalsamfunnet slik at de selv kan gi barna sine god omsorg og en god oppvekst. Gjennom familieprogrammet får familier støtte slik at barna får skolegang og et godt helsetilbud, og omsorgspersonene får hjelp til å skaffe inntekt, oppfølging og rådgiving.

Klikk for større bilde
Når naturkreftene har revet taket av skolebygningen, fortsetter undervisningen utendørs i skygge av trærne. Begrepet store klasser for en helt ny betydning når fire lærere underviser 483 elever

Ny skole
26 prosent av den voksne befolkningen kan ikke lese eller skrive. Skolegang er gratis i Malawi og mange barn begynner på skolen. Men bare 30 prosent fullfører skolegangen. Skolegang er selve grunnsteinen for vekst og utvikling i alle samfunn. Siden det ikke finnes gode skoletilbud i nærmiljøet skal det etableres en SOS-skole som vil sørge for utdanning til barna i barnebyen, og ikke minst barn fra lokalsamfunnet.

Mangelfullt helsetilbud
Malawi har en prekær mangel på helseklinikker og kvalifisert helsepersonell. Sykehuset i Ngabu er det eneste i dette området av Malawi. I snitt er det 300 pasienter innom hver dag – men det jobber ikke en eneste lege her, kun en helsearbeider som er i stand til å stille enkle diagnoser og utføre enkelte operasjoner. Mange av sengene mangler madrass. Inne på barneavdelingen ligger unger med malaria og hjernehinnebetennelse samme rom. Pasientene er stort sett overlatt til seg selv, mat og vann får de fra pårørende. SOS-barnebyers mål er at alle barn skal oppleve å ha best mulig helse. Mangelen på et godt helsetilbud gjør at SOS-barnebyer vil bygge en klinikk i tilknytning til barnebyen i Ngabu.

FAKTA OM DEN NYE ODD FELLOW-BARNEBYEN
15 SOS-familiehus vil gi et trygt hjem til 150 barn.
SOS-familieprogram som ved full kapasitet vil hjelpe 2 000 barn og deres familie.
SOS-skole som gir skolegang til barna i familiehusene og i lokalsamfunnet.

Finansieres i sin helhet av Odd Fellow Ordenen, Norge

Mange sterke møter
Representanter fra SOS-barnebyer og Odd Fellow Ordenen møtte en av familiene som vil få hjelp gjennom Landssaken og prosjektet Sammen for barn i Malawi. Det ble et sterkt møte med en alenemor og hennes seks barn. Faren til de tre eldste barna døde tidlig, og morens andre mann forlot henne og barna.

På spørsmål om hun er forberedt på regntiden som kommer om noen få uker, svarer moren at hun tar en dag av gangen og at hun må fokusere på å skaffe mat til barna. Drømmen er at barna skal få skolegang og at familien skal få bo i et hus.

Møtet med alenemoren forteller om et skrikende behov for hjelp til innbyggerne i Ngabu og at noe må gjøres for å bedre barnas hverdag. Hun er blant dem som vil få hjelp gjennom SOS-barnebyers familieprogram. Moren vil få yrkesopplæring, helseoppfølging og støtte slik at hun blir i stand til å skaffe nok inntekter til skolegang for barna, mat og husleie.