Skolekampanjen for Ngabu er startet
Nå er skolekampanjen til SOS-barnebyer i gang. Ngabu er valgt som et av fem prosjekter skoler i Norge kan støtte gjennom kampanjen. Dette er en unik mulighet for Odd Fellow Ordenen til å profilere ”Sammen for barn i Malawi”. Skolene er allerede i gang med planlegging av høstens aktiviteter, og det er lurt å ta kontakt med dem så snart dere har anledning. Les mer om kampanjen og finn kontaktinformasjon her.

SOS-Malawi på besøk i Norge
I midten av mars var nasjonaldirektør Smart Namagonya og nasjonalkoordinator for utdanning Hope Msosa fra SOS-Malawi i Norge. I den forbindelse ville de svært gjerne møte Søstre og Brødre fra Odd Fellow Ordenen. 50 engasjerte Søstre og Brødre hadde tatt turen til Stamhuset i Stortingsgaten, hvor de hørte Smart og Hope presenterte arbeidet SOS-barnebyer gjør for sårbare barn i Malawi samt orienterte om fremdriften i prosjektet i Ngabu. Både Smart og Hope uttrykte stor glede og takknemlighet for at Odd Fellow Ordenen har påtatt seg denne viktige oppgaven med å finansiere en ny barneby i Ngabu. SOS-barnebyen vil gi et trygt hjem, utdannelse og et godt helsetilbud til mer enn 2 000 barn og deres familier. Presentasjonene fra SOS-Malawi finner dere her. 

Stor oppslutning blant frivillige for SOS-barnebyer
Odd Fellow Ordenen var til stede da Landskonferansen for de frivillige for SOS-barnebyer ble arrangert i midten av mars 2012. Odd Fellow Ordenen var spesielt invitert for å presentere seg og hvorfor de har valgt SOS-barnebyer for sin Landssak 2011-2013. Odd Fellow Ordenens brede innsats og engasjement for å skape trygghet og fremtidsmuligheter til barn og familier i Ngabu, ble godt mottatt av de frivillige. Det er også gledelig at den nyvalgte lederen for de frivillige for SOS-barnebyer, Ingrid Hallan, også er Rebekkasøster i Odd Fellow Ordenen.

Flere steder i landet er det startet samarbeid mellom Odd Fellow Ordenen og SOS-frivillige, hvor de frivillige blant annet har blitt invitert til loger for å holde foredrag. Møtet på konferansen la et godt grunnlag for videre samarbeid. 

Odd Fellow Ordenen bringer håp til barn i Malawi
Malawi blir kalt ”Afrikas varme hjerte”, og er et naturskjønt og vennlig land. Samtidig har landet store utfordringer. Fattigdom er utbredt, levealderen er lav, helsetilbudet dårlig og skolegang en mangelvare. Mange barn mangler alt. I Ngabu, sør i Malawi, skal SOS-barnebyer etablere en ny barneby, takket være Odd Fellow Ordenen. Les mer om Malawi og behovet for hjelp i Ngabu.
 
Yrkesutdanning gir jobb
I Malawi slutter halvparten av alle barn som begynner på skolen før de har fullført femte klasse. SOS-yrkesopplæringssenteret i Lilongwe gir mange av dem en ny mulighet. Les mer om Jennifer som nå har startet sin egen skreddervirksomhet