Aldri mer – et besøk på Arkivet


Tekst: Dag Runar Pedersen
Foto: Ivar Ødegaard Eidsaa

Fakta
-Stiftelsen Arkivet og utstillingen reflekterer ny forskningskunnskap om Gestapos virksomhet på Agder og presenterer nye perspektiver på norsk fangehistorie. Hva var senvirkningene av fangenskap, for de tidligere fangene og deres familier? Arkivet plasseres i en ny og større kontekst, som et første stoppested innenfor det enorme komplekset av fengsler og leirer som nazistene skapte over store deler av Europa. Utstillingen stiller spørsmål ved nordmenns bidrag til okkupasjonsmaktens terrorregime. Samtidig ønsker Stiftelsen Arkivet å av-demonisere overgriperne, ta deres menneskelighet på alvor – uten å frita dem for skyld i ugjerningene på Arkivet. Den nye utstillingen vektlegger i større grad enn før autentisitet i utvalget av gjenstander i selve utstillingen.
-Utstillingen består av ulike rom som skal gi svar på ulike spørsmål. De ulike avdelingene framstår med forskjellig uttrykk. Fortellingene skal berøre og engasjere. Derfor brukes et vidt spekter av virkemidler og utstillingsmåter: fra detaljrike dioramaer og rekonstruerte celler med modellfigurer til filminstallasjoner, trykkskjermer, ta på-gjenstander og tekstrike paneler i aluminium med bakgrunnsinformasjon om personer og hendelser. (hentet fra nettsiden).

«Never again», aldri mer, er tittelen på foredragene som holdes på Arkivet i Kristiansand. Arkivet var Gestapo-hovedkvarter for Sørlandet under 2dre verdenskrig og står for noe av det mest grufulle av nazismens vold og tortur under krigen. Både i antall fengslede og i torturmetoder var Arkivet et av Norges grusomste Gestapo senter.

Loge nr 89 Skagerak besøkte Arkivet på ettermøtet siste møtedag denne sesongen. Sammen med ledsagere ble vi godt tatt i mot av Arkivets frivillige guider. Guider som gjennom sine foreldre hadde en sterk tilknytning til stedet og lokal krigshistorie på motstandsfolkenes side. Hva var det som fikk mennesker til å påføre andre medmennesker så mye ondt? Og hvordan kan vi for all framtid hindre at slike holdninger får grobunn og utløser slik umenneskelighet?

Stiftelsen Arkivet er et monument over de som ble fengslet, torturert og døde i kampen for Norges frihet. Men samtidig ønsker senteret å være et senter for historieformidling og fredsbygging. Det viktigste budskapet er «aldri mer». Vi gikk ned i gestapokjelleren, ser hvordan norske motstandsfolk (både kvinner og menn) ble behandlet, torturert og dehumanisert av gestapistene og deres medhjelpere. Vi hører historiene om motstandsmenn og –kvinner som ble avhørt, torturert på det aller grusomste og sendt videre til Grini Fangeleir og derfra til tyske konsentrasjonsleirer.

Å gå trappene ned til kjelleren og fangehullene, føles som et gufs fra en nær fortid. Lukten er annerledes, stemningen dempet, selv guidens stemme faller i volum. Vi beveger oss inn i et menneskelig helvete, der menneskeverd er fraværende. Vi hører historier om torturmetoder, vi får enkeltmenneskers skjebne forklart og ser deres få personlige eiendeler utstilt, vi hører om landssvikerne som hjalp gestapistene og vi ser en gravid kvinne som tortureres – en kvinne som senere aldri maktet å gå opp trappene til Arkivet. Ikke fordi hun ikke klarte det fysisk, men hennes umenneskelige minner fratok henne all kraft.

Det er naturlig å reflektere over ondskap når en har ser hva diktatorisk makt,nazisme, menneskeforakt og troen på übermensch kan få mennesker til å gjøre mot andre. Ondskap og likegyldighet. Vi må aldri stille oss likegyldig til andre mennesker lidelse, urett og fornedring. Vi må sloss for menneskeverd, respekt og toleranse , vi må kjempe mot det onde i oss selv først og fremst.

En tankevekkende, gripende og sterk kveld for oss Odd Fellows. Never again - Aldri mer !

Klikk for større bilde
Logebrødre og ledsagere samlet til en oppsummering av rettsoppgjøret etter 2dre verdenskrig
Klikk for større bilde
Et rekonstruert kontor til Gestapohovedkvarterets sjef Rudolf Kerner, en av de mest brutale gestapiser i Norge