Klikk for større bilde

Odd Fellowlogene i Oppdal, 113 Sissihø og 141 Fjellkjeden, avholdt sitt årlige garasjesalg lørdag den 16. juni. I år ønsker logene å gi overskuddet til Demenssaken i Oppdal, gjennom Oppdal Demensforening.

En litt forsiktig start på innsamling av varer til garasjesalget, medførte at logene en tid var i tvil om gjennomføringen. Men med annonsering i lokalavisene, samt god bruk av jungeltelegrafen, ble lageret fort fylt opp med varer.

Ivrige brødre og søstre brukte fredagen til å transportere varene til salgslokalet, og plassere disse på en fornuftig og salgsfremmende måte. En god stemning preget arbeidet, og dugnadsgjengen var spent på hvordan lørdagen ville bli, både med tanke på været, besøket og salget.

Klikk for større bilde

Men her var det lite å frykte, lørdagen fremsto med godt vær og et imponerende godt besøk. Spesielt var timene før kl 13 så godt besøkt, at det var til tider vanskelig å komme seg frem i lokalet. Det ble gjennomført raske auksjoner på enkeltartikler, og prutingen gikk glatt rundt bordene. Posesalg ble også prøv mot slutten av åpnmingstiden.

Da salget ble avsluttet var det meste av store ting som møbler, lamper, maleri etc solgt og over 30.000,- kroner kom inn til demenssaken. Oppryddingsarbeidet ble utført umiddelbart og kl 20:00 var alle ferdig med sine oppgaver.

Vi takker dugnadsgjenegen for et glimrende gjennomført dugnadsarbeid og håper på enda bedre oppslutning neste år.

Les mer om garasjesalget i Opdalingen tirsdag.

Populært garasjesalg