– Å jobbe med denne saken har gjort noe med meg. Vi har møtt et stort engasjement ute i logene, og det er veldig moro å være med på dette, sier Hundal.

Til sammen 46 kontaktpersoner for Rebekka- og Odd Fellow-logene skal sørge for informasjon og inspirasjon til medlemmer over hele landet. Torild Hundal er kontaktperson for Rebekkadistrikt nr. 14 Vest-Agder. I tett samarbeid med blant andre Dag Runar Pedersen fra Odd Fellow i distriktet og logerepresentanter har hun sørget for at alle logene har fått besøk og informasjon om ”Sammen for barn i Malawi”. Det har vært en positiv turne.

– I vår reiste vi rundt sammen med representanter fra logene rundt og holdt presentasjoner av ”Sammen for barn i Malawi” på sosial aften i Rebekkalogene. Over alt ble vi svært godt mottatt. Det var kaker og smørbrød, lotteri og ikke minst god stemning.

Første steg, handlingsplan
Alle logene har ansvar for å samle inn 500 kroner pr medlem. Torild Hundal forteller om et sterkt engasjement, og et godt og konstruktivt samarbeid med logerepresentantene.

– Å ta kontakt med alle logene og be dem lage en handlingsplan for hvordan de skulle samle inn midlene, var det første vi gjorde. På et fellesmøte for Rebekka- og Odd Fellow logene i oktober 2011 ble vi enige om datoer for når handlingsplanene skulle være ferdig. Dette arbeidet gikk veldig greit, vi fikk inn handlingsplaner og logemedlemmene kom fort i gang, forteller Hundal.

Når målet
Mange loger har lotterier som bidrar til mye penger til Landssaken. Noen samler inn deler av beløpet på giroer til medlemmene, og mange har også solgt solsikkepins og fått inn ganske store summer på det. En viktig del av jobben til kontaktpersonene i distriktene er å inspirere logene og informere om innsatsen som legges ned.

– Vi har sammen med distriktets kontaktperson for Brødrene hatt orienteringsmøte i Distriktsrådet for å fortelle om hva vi har fått til og for å spre entusiasme. Alle vi har vært i kontakt med er engasjerte og følger sin egen handlingsplan for å skaffe den summen logen deres er ansvarlig for. Samtlige har kommet godt i gang, og alle vil klare å nå målet sitt og mange vel så det, sier Torild Hundal.

Jobbe mot skolene
Barnebyen i Ngabu som skal finansieres av Odd Fellow Ordenen er en del av SOS-barnebyers skolekampanje, og er dermed en av fem barnebyer skolene kan velge å støtte. Hundal synes det er viktig at logene bruker sitt nettverk for å promotere Ngabu og SOS-barnebyers skolekampanje overfor skolene i distriktet.

– Jeg har snakket med alle i min loge om dette, og anmodet alle som kjenner noen på skolene om å ta kontakt og fortelle om SOS-barnebyen i Ngabu og hvilken betydning den vil få for foreldreløse og sårbare barn i området. Vi har roll-ups og annet materiale de kan bruke.

Torild Hundal mener ”Sammen for barn i Malawi” er en sak det er lett å engasjere seg i, og som sammenfaller med budord og verdier i Odd Fellow Ordenen.

–Vi har møtt et stort engasjement ute i logene og ikke opplevd noen negative holdninger. Det er fint å være del et fellesskap som drar lasset sammen. Det har rett og slett vært utrolig moro å jobbe med dette. For min egen del har det gitt meg muligheten til å gjøre noe med det som er min grunn til å være med i Odd Fellow Ordenen, nemlig å gjøre noe for andre. Denne saken har gjort noe med meg. Jeg føler virkelig at dette er min aksjon og jeg er veldig glad for at jeg får lov til å være med på dette.