Samarbeidet mellom Odd Fellow Ordenen og Redningsselskapet har eksistert i mange år. I 1973 til 1974 fullfinansierte de byggingen av Odd Fellow og Odd Fellow II. Mens disse to skøytene var operative så berget de til sammen 115 personer fra «den visse død», 181 fartøyer fra totalforlis, og ga assistanse til totalt 5100 fartøy.
«Odd Fellow II» er kanskje mest kjent for at den var den første båten som nådde frem til MS «Rocknes» etter at den hadde kantret i Vatlestraumen utenfor Bergen 19. januar 2004.
Den plukket da seks overlevende personer opp fra sjøen.

Denne gangen var det lokallaget Perlen i Stavanger som hadde stått for støtten til redningsselskapet og det resulterte i nye redningsvester til mannskapet på alle fire redningsskøytene som er stasjonert i Rogaland.

Redningsselskapet setter sikkerheten til mannskapet høyt, slik at nye og mer behagelige og sikrere vester blir satt stor pris på av mannskapet på RS 111 ”Peter Henry Von Koss, RS 114 ”Bergen Kreds” ,RS 127 ”Ryfylke” og RS 151 ”Sjømann”


 

Fra høyre: Markedsansvarlig for redningsselskapet i Rogaland: Nina Anita Meling
Fra Rebekkaloge nr. 76 Perlen: Aud Vivian Slettebø
Fra Stavanger Sjøredningskorps: Stian Rasmussen leder