Klikk for større bilde
Odd Fellow Oppdal overrekker kr. 31.000,- til styret i Demensforeningen i Oppdal. Fra venstre: Kristin Ottesen Srand, Inger Storli, Torunn Bell, Nina Storholm, Ivar Sollie og Sigrid Meslo.
(Foto: Marie Gartland)

Dette er fantastisk flott. Det er mange ting å bruke disse pengene til sier en takknemmelig Sigrid Mesloe som sitter som leder i Demens foreningen. Et ønske fra Odd Fellow Logene er at dette skal komme alle med Demens i Oppdal til gode, både de som er i institusjon og de som er hjemmeboende.

Vi møter styret i Demensforeninga på sitt første møte etter sommeren, og lurer på hva planene fremmover er , og ideene kommer kjapt fra flere rundt bordet.

Demensforeninga ønsker blant annet å bruke pengene til kursing av helsepersonell i Oppdal . Det er viktig å skape økt åpenhet og forståelse , det vil gjøre livet til demenssyke og deres pårørende lettere . Økt kunnskap vil styrke helsepersonell i deres utfordringer som demenssykdom gir.

Erindringstreff for hjemmeboende med demens er også noe de vil fortsette med , her blir det planlagte turer til forskjellige steder i bygda. Steder som vekker minner og gjenkjennelse.

Det skal også arrangeres dans i kantina på sykehjemmet med Jan Borseths. Dette er både for de som bor hjemme og i institusjon.

Odd Fellow skal brette opp ermene og sette i gang med et nytt garasjesalg neste år også. Det er i hvert fall ingen tvil om at pengene kommer godt med, sier Ivar Sollie og Kristin Ottesen Strand