Da jeg for flere år siden reiste rundt i Trøndelags-logene og holdt foredrag om engelske Manchester Unity IOOF, hadde jeg bare et grunnlag med to besøk i Londonloger og en dansk Odd Fellow-bok om denne Orden.

Da jeg leste denne interessante artikkel fant jeg mange ting som jeg ikke visste den gang, så takk for det.

Men jeg tok flere bilder fra logelokalene og søstre og brødre med sine regalier. Det bror Andersen ikke nevner er at de har blandede loger. I en av logene jeg besøkte var OM kvinne.

Andersen beskriver Manchester Unitys logo. Den burde kanskje vært avbildet i bladet.

Jeg sender denne logo.

Med broderlig hilsen i V.K. og S.

Asbjørn D.K. Eklo
Eks DDSS