Fra venstre OM i Loge nr. 86 Angelica, Ingjerd Grøtan, ordfører i Steinkjer, Bjørn Arild Gram, DSS Odd G. Nygård og OM i Loge nr. 14 Dagmar, Karin Bellika Erle. 

Foto: Jon Åge Fiskum, Trønderavisa

I Levanger innledet DSS Inger Mari Fossum, ordfører i Levanger kommune, Robert Svarva holdt appell og det var kunstneriske innslag.

I Namsos ble arrangementet ledet ov OM.Kjell Wågheim i Loge nr. 73 Namsen. Her ble appell holdt av ungdomsskoleelev Kathrine B. Storøy. Hun sang så "Lyset og Flammen" på en utmerket måte.

På Rørvik ble markeringen åpnet av Odd Fellow bror og ordfører i Nærøy kommune, Steinar Aspli og det var appell ved orfører i Vikna kommune, Reinert Eidshaug. I Steinkjer innledet DSS Odd G. Nygård og appell var ved ordfører i Steinkjer, Bjørn Arild Gram. Steinkjer Janitsjar underholdt med stemningsfull musikk.

En kald østavind over hele fylket forhindret ikke bra oppmøte ved alle arrangementene.

I Steinkjer var det ca 120 fremmøtte. Søstre og brødre sørget for at deltakerne ble serveret gløgg og kaffe etter arrangementene.Steinkjer Janitsjarorkester